Ei solid drift på om lag 4.500 sauer.

Hausten sitt vakraste eventyr har sin eigen tradisjon.

Tekst Eirik Stople
Foto Olaug Varhaug Siqveland

– Hovudinntrykket er bra, med fine lam i år. Med det vêret me har hatt, har det vore ferskt gras til sauene gjennom heile sommaren,  fortel Karl Martin Mattingsdal,  på mobiltelefon frå Hegglandsheia. Han er heiesjef for Langeid- og Hegglandsheia, som er ein del av Setesdal-heiane.
– Om sommaren har me 5.000 sauer og lam, frå om lag 40 saueeigarar, her oppe. I dag har eg med meg seks mann på ettersanking, fortel heiesjefen. Normalt har dei ein tapsprosent på 1,5 til 2 prosent.

 

  • Vakkert syn, der sauedrifta kjem til syne i himlaleite.
Stikkord denne saka: