BN+

Sprøyteklar: Denne kvekeplanta har fire blad og på det mest mottakelege for glyfosat, konstaterer Ole Arnfinn Røysland Fitjar.


Gammal eng med seig svor, 80 prosent kveke og 20 prosent høymole? Nå er tida inne for brakking.


Sjur Håland


Det er ingen ting som slår avlingsnivået på ei eitt til tre år gammal eng som i tillegg er gjødsla og kalka rett, seier NLRrådgivar Ole Arnfinn Røysland Fitjar.


– Ei første års-eng kan fort gi dobbel avling kontra den gamle. Om du reknar 600 fôreiningar på ei gammal «kvekeeng», kan du dobla talet. Er du heldig med attlegget, kan du til og med få meir att i attleggsåret enn kva den gamle enga gir.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: