BN+

Gardsmeieri: Landbruksdirektør Geir Skadberg har besøkt 12 osteprodusentar over heile landet i studiepermisjonen. Han er imponert over det han har sett og meiner det er stort potensiale for fleire gardsmeieri framover.


Landbruksdirektøren i Rogaland heier på gardsosten og trur mangfaldet og omfanget av ulike gardsmeieri vil auka monaleg i åra som kjem.


Sjur Håland


Risiko og bisniss triggar den nye generasjonen bønder, medan forbrukarane er betalingsviljuge, held Skadberg fram.


– Det gir moglegheiter, seier han. Landbruksdirektøren har nytta studiepermisjonen sin til å vassa i mjølk hjå kreative mjølkeprodusentar som utviklar eigne osteprodukt på gardane sine.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.