Kvinner i Skogbruket - Rogaland fylkeslag

30 deltakere gjorde første arrangement i regi av Kvinner i Skogbruket – Rogaland fylkeslag til en skusess.

Et splitter nytt lokallag for kvinner som bryr seg om skog gir full gass i Rogaland, og første konferanse var i Stavanger.

Jofrid Åsland

Skogen sin klimarolle fjert og nært var tema for konferansen. Detalkerne fikk mer kunnskap om muligheter som finnes innen skogbruk, og arbeidet Kvinner i Skogbruket utfører internasjonalt for skogbruk og kvinner.

Det er mer enn 1.000 kvinnelige skogeiere i Rogaland, og skogforholdnene i fylket kan få skogbrukere i andre deler av landet til å bli grønne av misunnelse. Likevel kommer ofte skogbruk i skyggen av jordbruket. Det trakk Elisabeth Schmidt og Gerd Inger Aarnes fram i sitt innlegg under konferansen. De to er blant grunnleggerne av det nye fylkeslaget. Det nye fylkeslaget er startet av Ingeborg Anker-Rasch, Gerd Inger Aarnes og Elisabeth Schmidt.

Som argument for engasjemnt omkring skogbruk trakk trioen fram at det finnes mye hogstmoden skog i Rogaland, og at veksten på skogen er veldig bra.

– Bedre skogkunnskap = økte verdier for bønder og kommuner. Skogen er viktig i klimakampen! Understrekte Schmidt og Aarnes.

Kvinner i Skogbruket - Rogaland fylkeslag

En engasjert gruppe under workshop om skogbruk. (F.h.) Ilona Drivdal, Cecilie Ziener Thronsen, Kersti Rørmoen, Gerd Inger Aarnes og Gunvor Krogh Harestad.

trehusbebyggelsen i Stavanger, Vannkanten

En tur til den nye trehusbebyggelsen i Stavanger, Vannkanten, var del av konferansen.

Ingeborg Anker-Rasch, Gerd Inger Aarnes og Elisabeth Schmidt

(F.v.) Ingeborg Anker-Rasch, Gerd Inger Aarnes og Elisabeth Schmidt har startet fylkeslag i Rogaland for Kvinner i skogbruket. Her mottar de en oppmerksomhet for sitt engasjement.

Åshild Øye, fra Hjelmeland, og Sisilia Tveitane, fra Suldal,

(F.v.) Åshild Øye, fra Hjelmeland, og Sisilia Tveitane, fra Suldal, deltok på arrangementet for å høste mer kunnskap om skog. Begge har gårdsbruk med tilhørende skog.

Du får mer om skogbruk og Kvinner i Skogbruket utover våren i Bondevennen.

Stikkord denne saka: ,