Korn

Det er noe usikkert om kornet, som er sådd seint, blir modent. (Illustrasjonsfoto.)

– Mye av kornet, som er sådd tidlig, ser veldig bra ut. Kornet som er sådd seint ser også bra ut, men det er noe usikkert om det blir modent, sier Jens Randby.

 

Jofrid Åsland

 

Randby, som er sjef plantekultur hos FKRA, forteller om stor variasjon av såtidspunkt i Rogaland.

– Korn som er sådd tidlig i sand- og lett morrenejord ser veldig bra ut, opplyser han.

Videre forteller han at korn sådd på et tidlig tidspunkt i tett og siltholdig jord har kommet dårlig ut. Dette på grunn av mye nedbør og vassmetta jord, som har ført til dårlig rotutvikling hos kornplantene. I lavereliggende områder kan sjefen for plantekultur fortelle at en del av plantene rett og slett har druknet, som følge av den fuktige våren og sommeren.

– Vi ser at noe av kornet som er sådd seint ser bra ut, men det er noe usikkert om kornet blir modent. Får vi gode forhold i august og september er det likevel mulig, forteller Randby.

– I år vil vi se stor variasjon i avlingsmengde. Noen vil få topp avling, mens andre vil oppleve halvert kornavling, legger han til.

Stikkord denne saka: