For 2015 ble drifts­resultatet 1.678 millioner kroner, som er en øking på 315 millioner kroner sammenlignet med 2014.

 

– Resultatet er godt, og vi er tilfreds med de forbedringer som vi har realisert de siste to årene. Flere forhold har bidratt, men vi kan slå fast at endringsprosessene har vært et taktskifte, sier konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt, i en pressemelding.
For året 2015 endte driftsinntektene på 22.241 millioner kroner, en vekst på 3,7 prosent. (1,2 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsinntektene i 2014 var 21.440 millioner kroner.
TINE sitt resultat for 2015 påvirkes særlig av effekter fra Tine sitt forbedringsprosjekt Styrk, fordelaktige valutakurser og god salgsutvikling for ost.

Etterbetaling på 59 øre

Konsernstyret i TINE vil overfor årsmøtet innstille på en etterbetaling på 59 øre per liter levert melk i 2015. Dette utgjør i gjennomsnitt 97.000 kroner per melkeprodusent i TINE. Etterbetaling og betaling for melk gjennom året utgjør en samlet melkepris på 5,61 kroner per liter levert melk i 2015, en økning på 33 øre fra 2014.
– TINEs produsenter har tatt langsiktige  beslutninger om å satse  på TINE som industri og samvirke. Dette gir resultater gjennom hele verdikjeden. Produsentene leverer melk av høy kvalitet, og TINE har de beste forutsetninger for å sikre fremtidens konkurransefortrinn og gode resultater for hele samvirket, sier styreleder Trond Reierstad i pressemeldingen.
Positiv utvikling for ost
Det var en positiv utvikling både i volum og verdi for ostekategorien i fjerde kvartal og for hele 2015. Interessen for ost er stigende og forbruk per innbygger økte fra 18,8 kg i 2014 til 19,1 kg i 2015.

 

Stikkord denne saka: