Kan vi bruke fôranalysen til å forbedre oss i grovfôrproduksjonen? Etterpåklokskap er den eneste eksakte vitenskapen, blir det sagt. En mineralanalyse er en slags fasit på gjødselplanen. I ukens podcast får du episode 2 om tolking av fôranalyser. I tillegg til å se på  mineralanalysen skal vi snakke om gjæringskvaliteten, og hva den sier om arbeidet du gjorde i slåtten.

Du finner Bondevennens podcast der du lytter til podcast eller på bondevennen.no/pod

Stikkord denne saka: