OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tomatavlinger på 120 kilo per kvadratmeter, det klarer de i veksthusa til Jan Wiig i Orre Tomater i Klepp. Det er større avling enn de tar i veksthusa i Nederland, der de har verdens mest moderne veksthusnæring.

Anne Kari Grimstad

Vinterlandet Norge passer godt for helårsproduksjon av tomater, og produksjonen er både bærekraftig og lønnsom. Dessuten smaker tomatene like godt sommer som vinter. Det mener forsker Michel Verheul ved Bioforsk Vest Særheim i Klepp.

Ei avling på 120 kilo per kvadratmeter veksthus er omkring tre ganger så mye som ved tradisjonell tomatdyrking i Norge. Lys og varme er store utgiftsposter ved dyrkinga om vinteren, men Verheul mener at dyrking året rundt gir størst produksjon målt per energienhet. I vanlig tomatproduksjon, fra vår til høst, utgjør energikostnadene rundt 40 prosent av de samla kostnadene. I helårsproduksjon er energikostnadene rundt halvparten av samla kostnader.

Med norsk helårsproduksjon får tomatene kortere veg fra planta til forbrukeren. Dermed kan de modnes i lys på planta før de høstes, og det gir best smak og de sunneste tomatene. Importerte tomater høstes grønne og modnes i butikkene. Sjøl om norske vintertomater er dyrere enn de importerte, greier ikke Orre Tomater å dekke etterspørselen.

Mesteparten av norsk tomatproduksjon skjer på Jæren. Produksjonen har vært stabil, mens forbruket har økt. Derfor er andelen av norske tomater i butikkene redusert fra 70 prosent i 1995 til 30 prosent i 2005. De siste åra har norsk produksjon gått litt opp, og Verheul mener at det bør være mulig å øke andelen til slik den var på 1990-tallet. En god løsning vil være å dyrke tomater om vinteren også.

 

Kilde: Bioforsk 03.02.2014.

Stikkord denne saka: