(F.v) MAgnus Klepp, Klepp, Enok Helland, Sola, Tor Wincent Byberg, Sola

Drøyer med settinga.
– Hos meg står det litt vann enda, jeg må bare roe meg. Det blir nok setting etter påske, av Folva og litt Faxe, sier Magnus Klepp fra Klepp, til venstre.
– Jeg har bare ti-tolv dekar, og i dag har jeg sortert settepoteter. Sorten er Faxe, og jeg selger litt fra garden også, tilføyer Enok Helland fra Sola.
– Jeg har begynt å sortere settepotetene, og sortene er Folva og litt Faxe. Det blir nok setting i månedsskiftet april/mai, tipper Tor Wincent Byberg fra Sola.

– Det er dramatisk når tallet på produsenter som leverer til oss, minker. For sesongen som kommer er det bare 32 som har tegna kontrakt, det er ti færre enn for tre år sia, sier Gaute Njå fra Hoff Jæren.

 

Anne Kari Grimstad

 

Det er ikke bare antall produsenter som minker, mengden som de har kontrakt på, minker også. I år har Hoff kontrakt på 6.400 tonn, for tre år sia hadde de kontrakt på 8.100 tonn. I år kommer Hoff Jæren til å få 6.500 tonn poteter fra Rogaland og Agder, og 2.000 tonn fra Østlandet. De har ikke gitt opp å få mer lokale råvarer, og er fremdeles åpne for å skrive kontrakt om levering. Manglene på lokalt råstoff var hovedtemaet da Hoff Jæren samla potetdyrkere til møte i Klepp den 25. mars.
På Østlandet står dyrkerne i kø for å levere poteter til Jæren, så det er ikke mangel på råstoff for anlegget på Klepp stasjon. Njå forteller at innfrakten fra Østlandet koster Hoff Jæren 50 øre per kilo. Det betyr én million kroner i ekstrautgifter i år, i forhold til om fabrikken hadde fått potetene lokalt.
Hva kan en gjøre med dette? I år vil Hoff Jæren prøve å være mer ute hos produsentene, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Hoff har kommet til at de må være mer aktive hvis de skal holde på produsentene sine. Planen er å besøke alle produsentene i løpet av en toårsperiode.
En av møtedeltakerne mente at det virker som om fabrikken ikke er interessert i produsentene sine. Det var aldri en telefon å få derfra, klagde han.

Samarbeid

– Hvis nedgangen i levering av poteter til fabrikken fortsetter, sitter vi ikke her om noen år. Kan samarbeid være en løsning? Jeg vet om unge som vurderer å starte med poteter, men det er vanskelig å starte opp aleine. Det er slutt på den tida da en kunne begynne forsiktig med 20 dekar, nå må en satse større. Vil dere som sitter her hjelpe noen i gang, spør Arne Vagle i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland.
Vagle har tro på samarbeid mellom potetdyrkere, men han mener at det er viktig å finne den rette. Han satte opp fire punkt for å lykkes: romslighet, kameratskap, avklare prioriteringer, og ha gode avtaler.

Heder og ære

Jon Garmann Nærland i Klepp har vært i fronten i potetmiljøet på Jæren i mange år, og han har vært med som tillitsvalgt i Hoff i tolv år. Nå slutter han av som potetdyrker, og han fikk blomster, gaver og lovord.

Stikkord denne saka: