Mat til de tusen hjem: Selv om koronaviruset herjer landet som ei mare, produserer bøndene mat som vanlig. Nortura og Tine melder om god tilgang på råvarer, og FKRA produserer kraftfôr som normalt, og er klar for våronna. Arkivfoto.

Hele landet er berørt av korona-utbruddet, men norske matprodusenter svikter ikke. Samvirkene er i beredskap for å holde produksjonen i sving. – Vi opplever en stolthet i hele verdikjeden, sier Tine.

Jane Brit Sande

Utbruddet av koronaviruset covid-19 har ført til erklært samfunnskrise i Norge. I to uker har skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner vært stengt, strenge karanteneregler er innført, og folk har blitt oppfordret til sosial isolasjon.

Samvirkeverdien synes

Sindre Ånonsen, kommunikasjonssjef i Tine, sier at situasjonen får frem de beste verdiene og egenskapene til samvirkene, som er å sikre og ivareta norsk matforsyning. Samtidig mener han at krisen også vil vekke oss.

–  Det er blitt tydelig at vi lever i en verden der vi er sårbare når naturen slår seg vrang, sier han. Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura, sier at verdien av å stå sammen blir synlig i hele samfunnet. –Samvirkene har en kritisk rolle, og den er nå tydeligere enn før i form av beredskap og norsk mat, sier hun. Felleskjøpet Rogaland Agder, på sin side, minner om at de har håndtert krise før.

–  Tørkesommeren 2018 skaffet vi grovfôr. Situasjonen i dag er annerledes, foruten å sikre vareleveranser til bonden må vi hjelpe via digitale flater i alle ledd, sier administrerende direktør Per Harald Vabø.

–  Å skape merverdi for eierne våre står fremst i pannen på oss hver dag, og særlig nå. Stolte Samvirkelederne skryter av ansatte som gjør en innsats utover normale arbeidsoppgaver.

–  Stemningen i organisasjonen er god. Folk merker at de har en samfunnskritisk funksjon, de står på og er fleksible. Det er viktig, sier Panengstuen. Ånonsen i Tine opplever det samme.

–  Medarbeiderne har en fantastisk innstilling, og et stort ønske om å hjelpe. Vi opplever en stolthet i hele verdikjeden, og over å være del av matforsyningen, sier han.

Operative og leveringsdyktige

Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) følger situasjonen tett. FKRA sier til Bondevennen at produksjonen går som normalt. Uberørt er de likevel ikke.

–  FKRA er en av de bedriftene som være operative og leveringsdyktige, og ikke bare på kraftfôrsiden, sier Vabø. FKRA er i tillegg til kraftfôr, også leverandør av innendørsmekanisering og maskiner til landbruket. Vabø sier at beredskapsgruppen har daglige møter, der blant annet helsestatusen blant de ansatte blir rapportert.

–  Vi må ta høyde for at hele 40-50 prosent av de ansatte kan bli sykmeldt, samtidig som vi går inn i en viktig sesong med blant annet våronn, lemming, og alt det medfører av behov for varer og reparasjoner på maskiner og utstyr, sier Vabø.

–  Vi har god kontroll på situasjonen, forsikrer han. Vabø sier at rådgiverne ikke oppsøker eierne hjemme i gårdstunet i denne perioden, slik de pleier å gjøre.

–  Nå ringer vi. I tillegg blir all kommunikasjon med eierne våre gjort digitalt. Det blir blant annet lagt ut fortløpende informasjon på hjemmesiden vår, sier Vabø.

Sindre Ånonsen
Foto: Tine

Anne Marit Panengstuen
Foto: Nortura

Per Harald Vabø
Foto: FKRA

–  En solid støkk

Vabø mener at alle i og utenfor landbruket vil se behov for å tenke annerledes i fremtiden.

–  «Beredskap» har en annen klang i befolkningen nå. Denne situasjonen, slik den er, får vist sårbarheten i samfunnet. Det er ikke så mange andre enn landbruket som tar ansvar for beredskapslagring, sier han.

–  Diskusjonene i fremtiden vil være preget av at vi alle har fått oss en solid støkk, mener Vabø.

Nok råvarer

Panengstuen i Nortura mener at situasjonen gir en påminnelse om hvor viktige samvirkene er for å sikre mat på bordene. Slakterisamvirket melder om en økning i forbruket de siste ukene.

–  Vi har heldigvis en god selvforsyning av kjøtt og egg, og Nortura er trygge på å være leveringsdyktige over tid, sier hun. Likevel gjøres risikovurderinger av hvilke produkt som må prioriteres ut til forbrukerne, hvis produksjonskapasiteten blir redusert.

–  Blir dette en langvarig situasjon, kan vi bli nødt til å prioritere de store varelinjene. Det innebærer et litt begrenset utvalg i butikkene, for eksempel færre typer salami, sier Panengstuen. Hun understreker at Nortura først og fremst er opptatt av å ivareta helsen til de ansatte, slik at de kan holde oppe produksjonen. Dyretransporten og transport av råvarer og ferdig mat må derfor gå som normalt, sier hun.

Ekstra hygienetiltak

I Tine går produksjon og forsyningslinjer som normalt. Kommunikasjonssjef Ånonsen sier at også logistikken går bra, men samvirket merker at store deler av samfunnet står stille.

–  Skoler, barnehager og mange spisesteder er stengt. Salget i dagligvarehandelen går opp, men ikke nok til å kompensere. Foreløpig er det for tidlig til å gi noen konkrete tall, sier han. Verdikjeden for melk går som normalt, men med ekstra hygienetiltak.

–  Blant annet skal bonden og tankbilsjåføren ikke møtes, og vi har bedt bonden om ekstra renhold på berøringspunkt, som f.eks. dørhåndtak, sier Ånonsen. Tine beskytter kjernefunksjonen, som er å få melk på bordene. De er også avhengige av å få inn importerte ingredienser, som nøtteblandinger til jogurtene og forhåndsregler er tatt for å sikre seg ekstra emballasje.

–  Men Tine vil få kommersielle utfordringer. Det er all grunn til å tro at omsetningen kommer til å gå ned, sier Ånonsen.

Kritiske funksjoner

De tre samvirketoppene forsikrer at de skal sørge for å holde hjulene i gang, både på anleggene og hos bøndene.

–  Det er vanskelig å peke ut en enkelt ting som er kritisk for FKRA i den situasjonen vi er i. Det er lett å tenke på kraftfôrfabrikken, og kraftfôret har helt klart en nøkkelrolle. Utover det skal også dyrehelsen ivaretas. Det innebærer at innendørsmekanisering, som for eksempel fôringsanlegg, også skal fungere, sier Vabø. Også FKRA-sjåførene har fått retningslinjer for å forebygge smittespredning.

Merker svekket kronekurs

Koronakrisen rammer også verdensmarkedet. Den norske kronen er sterkt svekket.

–  Alt vi skal importere, blir tilsvarende dyrere. Det er krevende, sier Vabø. FKRA har lager av mye som skal brukes nå i vårsesongen, og varetransporten går som normalt på tvers av landegrensene.

–  Det er ingen grunn til uro, forsikrer Vabø. Panengstuen sier at Nortura foreløpig er lite berørt av uroen i verdensmarkedet.

–  Vår økonomi er basert på norske råvarer, norsk marked, og norsk matsituasjon. Men hvis dette blir en langvarig situasjon, vil den generelle kjøpekraften bli påvirket.

Stikkord denne saka: