Tine satsar på geita

Tine satsar på geita

Tine planlegg brunost-oppsving både her til lands og i Korea, med ambisjon om å sikre næringsgrunnlaget for dei norske geitebøndene i framtida.

Til det beste for Tine

Til det beste for Tine

Årsmøtet i Tine valde å kaste dei tilsette ut av rådet og komande årsmøter. Det skjedde ikkje utan motstand, både frå dei tilsette og frå fleire av eigarane.

Bevisstgjerande PU-debatt

Bevisstgjerande PU-debatt

Konkurransevilkåra i mjølkesektoren har utan tvil nok krut til å halde diskusjonen varm i lang tid. Samstundes er debatten ei påminning om kor viktige, men skjøre, dagens ordningar er for norske mjølkebønder.