Gras er også mat

Gras er også mat

Rapporten frå Gunnhild Stordalen og EAT-Lancet Commission om sunn mat og bærekraftige matsystem er nok eit dokument som stadfestar at det konvensjonelle og tradisjonelle norske landbruket er under press.

Brytingstid

Brytingstid

Bondevennen rundar av 2018 med snart 121 år bak oss og framtida i blikket.

Tynn is

Tynn is

Adventstid er ventetid, men bak lukene i bonden sin kalender er det ikkje berre godt nytt å spora.

Nortura i drift

Nortura i drift

Hjørnesteinen Nortura er kringsett av utfordringar. Ei siste oppdatering på problema i slakterisamvirket fekk me då konsernsjef Arne Kristian Kolberg nyleg måtte gå grunna manglande resultat.

Kraftparadokset

Kraftparadokset

Dei mange åtvaringane om fôrmangel, masseslakt og mjølkemanko til trass – i haust produserer husdyrlandbruket for fulle muggar på nesten alle frontar.

Monstervegen

Monstervegen

– Det som for vegvesenet nå er ei ideell løysing, blir ein katastrofe for bøndene og matproduksjonen på Bråstein, seier den pensjonerte bonden Tor Håland.