HØYR!

Frykter konsekvensene

3. mars 2023

Det kommer til å stå en del tomme slaktegrisehus rundt om i landet etter dette.

I kjølvannet etter engangspurke-exiten følger en nedskalering av svinekjøttproduksjonen på 11.000 tonn. Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, sier Rolf Gunnar Husveg.

Sjur Håland

Daglig leder hos Fatland Jæren frykter store konsekvenser for svinenæringa på grunn av endringa i konsesjonsregelverket som trer i kraft 1. januar 2025.

– Det er et stort paradoks at det fra januar 2025 skal stå dyktige svinebønder med gode hus og ledig kapasitet samtidig med at vi skal prøve å motivere andre til å bygge seg opp til konsesjonsgrensa. Jeg har ikke tro på en byggeboom, og sier rett ut til både Norsvin og Totalmarked at dette ikke kommer til å gå.

På Norsvin Sør-Vest sitt årsmøte nylig høstet Husveg spontan applaus da han kalte utfasingen av engangspurkene for en urett for dem det gjelder.

– Dette handler om besetninger som har bygd opp en produksjon innenfor rammene i regelverket. Dette er bønder som har sett handlingsrommet og som har utnyttet det.

Husveg sier han og hans folk fra kommende nyttår må gå om bord i de gjeldende besetningene som leverer til Fatland Jæren, og legge nye produksjonsplaner for nedtrapping gjennom 2024 for å tilpasse besetningene det nye regelverket fra 2025.
Regelendringen er beregnet til å gi en reduksjon på 140.000 griser, tilsvarende 11-12.000 tonn svinekjøtt.

– Husk at dette er omsatte smågriser. Det kommer til å stå en del tomme slaktegrisehus rundt om i landet etter dette.

Markedssituasjonen som vil oppstå vil handle om underdekning. Den må dekkes med import, sier Husveg.

– Åpning av nye importkanaler er en stor risiko for svinenæringen. Om vi om to år får ei knall blå regjering, er det ikke vanskelig å se for seg at hele konsesjonsregelverket smuldrer opp. Da blir det bonde mot bonde. Da er Norge «lost» på gris, det vil være katastrofalt for den norske grisebonden.

Fatland Jæren-lederen, som både har vært hos Statsforvalteren og har vært rådgiver på gris hos Fatland i en årrekke, sier han er for regulering av purketallet, og for å spre produksjonen på så mange gårdsbruk som mulig.

– Men jeg aksepterer ikke urett. Uretten, som nå, med regelendringen i konsesjonsregelverket, blir begått mot bøndene som har brukt handlingsrommet og produsert gris på engangspurker, er uakseptabel.

– Hvordan vil du da løse flokene?

– Det er å rydde opp i uretten.

– Hvordan?

– Gi disse produsentene konsesjon i forhold til kapasitet og historisk produksjon fra første januar 2025. Det er ikke verre enn det.

Husveg peker på at lignende grep er gjort før.

– For eksempel da konsesjonsregelverket ble innført, og senere i årene mellom 1995-2000 da konsesjoner ble beregnet og tildelt i forhold til historisk produksjon og ledig kapasitet.

Stikkord denne saka: