BN+

MOLDROK

Pengane eller livet: om grunnrenteverdien av norsk matjord

Eirik Magnus Fuglestad,
forskar Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning


På Jæren vil dei byggja datasenter, det har vel heile nasjonen fått med seg. Men ikkje alle likar plasseringa, då datasentra vil koma til å stå planta som ugras på jordbruksjord, og kvela høve til matvekstar og beiting i all framtid på det brukte arealet.
Dei som er for utbygging har fått dollarteikn i augo og skimtar eit lova land av arbeidsplassar i hopetal, og høg verdiskaping i horisonten. Dei gjer den same grunnleggjande feilen som økonomien har vore tufta på i alle fall sidan like etter andre verdskrig: dei tek naturen for gitt, som ein gratis innsatsfaktor som eigentleg ikkje trengst å takast omsyn til i dei økonomiske kalkylane.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: