Lysefjorden Sjokolade ligger på en gard i Eiane i Forsand og drives av June Dahlskaas.

Lysefjorden Sjokolade ligger på en gard i Eiane i Forsand og drives av June Dahlskaas.


 
Suksessfaktorene for å lykkes med gardstilknytta næringsutvikling er først og fremst personavhengig. 80 prosent person, ti prosent idé og ti prosent rett tid.
 
Kari Sand
Bygdeutvikling i Strand,
Forsand og Hjelmeland
 
Er du i tillegg innflytter, gjerne dame og ikke redd for dårlig rykte, kan du lykkes med næringsvirksomhet. Oppfyller du ingen av disse kravene, kan du likevel lykkes, men da med høg faktor av å ikke bry seg. I Rogaland antar en at 30 prosent av gardsbrukene har gardsbasert næringsutvikling.

Gardstilknytta næringsutvikling

En stor del av jordbruksforetakene i Strand, Forsand og Hjelmeland driver med gardstilknytta næringsutvikling. Det finnes ikke tall for netto verdiskaping for denne regionen, men NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) sin rapport om verdiskaping i tilleggsnæringer i Rogaland, viser netto verdiskaping på 315 millioner kroner og en sysselsettingseffekt på 330 årsverk i 2010. I følge denne rapporten er de viktigste gardsbaserte næringene utmark, foredling av skog, leiekjøring og utleie.
Ut fra NILF sin rapport antas at 30 prosent av gardsbruka i Rogaland har gardsbaserte næringer.

Mat, reiseliv og inn på tunet

I Strand, Forsand og Hjelmeland er det 10-12 aktive lokalmatprodusenter, 10-12 profesjonelle virksomheter med gardsbasert reiseliv og fire profesjonelle inn på tunet garder. Tidligere hadde lokale matprodusenter problemer med å nå markedet på en god måte, men i dag selges produktene på lokale markeder, i butikker og i egne gardsutsalg. De mest kjente produktene fra denne regionen er vaktelegg, eplemost, lefser, sjokolade og pinnekjøtt. Produsentene har høy fokus på kvalitet som viser igjen ved at noen av de beste restaurantene i regionen handler inn varer fra disse. Produsentene har blitt dyktigere og mer markedsorienterte.
I en periode på 90-tallet ble det bygget mange nye utleiehytter omkring på gardene, spesielt i Hjelmeland. Disse drev i mange år utleie på ukesbasis, men i dag er flere hytter solgt og andre har åremålsutleie.Terje Mosnes, fra Solvåg Fjordferie, er en av de som fortsatt har utleie av hytter og leiligheter, og har i dag ca 17 utleieenheter. Han har i tillegg utleie av fiskebåter og hans kunder er hovedsakelig tyske turister som vil fiske. I dag er dette blitt hans hovedbeskjeftigelse.
Hjelmeland kommune var i 2011 en av Inn På Tunet kommunene hvor det skulle satses. Det finnes mange bønder i denne kommunen, og i kommunene generelt, som er interesserte i å tilby sine tjenester overfor kommuneadministrasjonen. Bøndene har vært interesserte i alt fra alternativ skole på garden, flyktningehjelp, demenspasienter, gardsbarnehage, vanskeligstilt ungdom, terapiridning og psykisk utviklingshemma, samt klienter med psykiske problemer. Utfordringen har vært å få kommunene til å se lønnsomheten i slike prosjekter. I dag er det bare tre garder som tilbyr inn på tunet tjenester i disse tre kommunene.

Etablererveiledning

Rundt 100 etablerere er i kontakt med Bygdeutvikling i Strand, Forsand og Hjelmeland årlig og ca 40 prosent har landbrukstilknytting. Dette er personer som har en forretningsidé de ønsker å utvikle med utgangspunkt i gardens ressurser, utstyr, bygninger og sin egen kompetanse. De trenger hjelp til forretningsutvikling, som hvordan starte en bedrift, økonomi, budsjettering, markedsføring og så videre. Bioenergianlegg, eplemost, galleri, juletre, kolonihage, rabarbra, sagbruk, sjokolade, kjøttforedling, kajakkutleie, vaktel og turguiding er eksempler på forretningsideer som har kommet opp det siste året. Trolig vil 30-40 prosent av etablererne skape en ny arbeidsplass, helt eller delvis.
I 2014 ga Innovasjon Norge 52,7 millioner kroner i ulike lån og tilskudd til prosjekter i Ytre Ryfylke. Dette er dobbelt så høyt som året før. Bare sju prosent av dette var gardstilknytta næringer.

Grønvik Gard

Elisabeth Grønvik i Grønvik gard har drevet med økologisk fruktdyrking i mange år og startet med eplemostproduksjon i 2011. Hun bruker sin kompetanse innen fruktdyrking og sitt nettverk og har skapt en bærekraftig virksomhet. Design på emballasjen er ypperlig, og Elisabeth er god til å promotere produktene sine i butikker og lokale markeder. Hele prosjektet er avhengig av Elisabeth som person for å lykkes.

Hanne Sundbø driver med gallerivirksomhet, guiding og selskapslokale på en avsidesliggende fjellgard.

Hanne Sundbø driver med gallerivirksomhet, guiding og selskapslokale på en avsidesliggende fjellgard.

Galleri Hagalid

Galleri Hagalid ligger på Hagalid, fem kilometer utenfor Hjelmeland sentrum. Hanne Sundbø driver med gallerivirksomhet, guiding og selskapslokale på en avsidesliggende fjellgard. Hun er kunstinteressert og har mye kunnskap om markedsføring og reiseliv gjennom sin tidligere jobb som leder av Reisemål Ryfylke. Hanne bruker sin kompetanse og sitt nettverk i oppbyggingen av sin bedrift. Hennes personlige egenskaper, gardens beliggenhet, historie og bygninger er Galleri Hagalid sine suksessfaktorer.

Lysefjorden Sjokolade

Lysefjorden Sjokolade ligger på en gard i Eiane, i Forsand, og drives av June Dahlskaas. Hun er utdannet konditor og har tidligere drevet Konditor Rød på Jørpeland. På garden i Eiane hadde de melk som hun ville utnytte på en ny måte. Planen var å nyttiggjøre seg av melka på garden som fyll i sjokoladen (ganach). Foreløpig er ikke det målet nådd, men hun produserer sjokoladebiter med historier fra Lysefjorden, som selges i nisjebutikker Norge rundt. Hun har eget utsalg på garden der også andre gardsprodukter blir solgt. I tillegg tilbyr hun sjokoladekurs og har konferanselokale. Første sommeren (2014) hun drev, var det over 400 innom sjokoladefabrikken i løpet av en dag. Dette sier noe om June sine personlige egenskaper, markedsføringsevner, nettverk og viljestyrke.
Kompetansen, holdningen, stå-på-viljen og nettverket til disse kvinnene er avgjørende for at de har lykkes. De er villige til å utvikle bedriften sin, og både Grønvik Gard og Lysefjorden Sjokolade har vært og er en inkubatorbedrift i regi av Ipark. Hvem som overlever de fem første årene er 80 prosent person, ti prosent idé og ti prosent «timing».

Mobilisering

Lokale nettverk er en ramme for utvikling av gardstilknytta næringer. Brei lokal mobilisering, møteplasser, samarbeid og relasjons- og nettverksbygging på tvers av etablerte sektorer har vist seg å være gode verktøy for å utvikle nye og livskraftige næringer. Samlinger, studieturer, temakurs, etablererkurs og fagmøter arrangeres jevnlig for å inspirere bønder og andre til å tenke alternative næringer. Gjennom epost, notiser i lokalaviser, annonser, nettoppslag og sosiale medier blir disse arrangementene markedsført. En satsing på landbruksbasert næringsutvikling er avhengig av et solid og effektivt landbruk for å utvikle seg. Utfordringene på dette området er de samme som i det øvrige næringslivet.

Stikkord denne saka: