Bv08_fag

Sjekk ventilene på mjølkeroboten jevnlig for å unngå at mjølk med antibiotika kommer på avveie.

Hvert år blir rundt 100 leveranser i TINE påvist for antibiotika-rester. Tallet svinger litt år for år. Det er sjelden samme leverandør får flere påvisninger, og det er stort sett uhell og dårlig kommunikasjon til avløser som ligger til grunn for påvisningene.


Karin Repstad Spanne
Tine

Tine tester alle tankbilene for antibiotika før mjølka tappes inn på meieriet. Slår testen positivt ut på tankbilen, blir det tatt analyser av leverandørprøvene som inngår i lasset. Testen som benyttes er svært følsom og vil påvise få dråper penicillin i store kvantum mjølk.

Et automatisert mjølkesystem mjølker utfra programmering, og det er derfor meget viktig å sikre at kyr som er behandlet blir registrert i roboten. I denne artikkelen får du flere råd for hvordan du skal unngå uhell som kan gi medisinrester i mjølka di om du har robotmjølking.

Sørg alltid for at behandla kyr blir isolert i sjukdomsbinge/velferdsavdeling.

Husk å legge inn behandling på kua i roboten slik at den mjølkes til seperasjon, før kua blir behandlet.

La aldri ei nylig behandla ku forlate seperasjonsbingen/velferdsavdelinga før hun er programmert riktig i roboten. Etter opphold i seperasjonsbingen kan kua være svært lysten på besøk i roboten. Flere melkeprodusenter har erfart at en nylig behandla ku har gått direkte i roboten og blitt mjølket før de har programmert inn seperasjonsmjølking på henne.

Legg ikke inn sluttdato for den behandla kua, men kun alarm. Dermed sikrer du at kua mjølkes fra inntil den garantert er medisinfri, og du har klarert den for sjukdom. Husk at tilbakeholdelsesfristen kun er anbefaling. Normalt vil kua være fri for reststoffer etter angitt dato, men virker kua fremdeles syk og redusert, kan det godt være at hun holder på reststoffer lengre.

Sørg for å merke alle kyr som blir behandlet. Bruk fotbånd eller tape rundt halen, eller annen lett synlig merking. Dette er med å sikre at det er den rette kua som får alle sprøytene, enten disse skal gis i spenen eller kroppen.

Husk også å merke avsinte kyr dersom de blir sinbehandla. Noen har opplevd at sinbehandla kyr kalver tidligere enn ventet, og fått påvisning av antibiotika da de overføres til tank på et tidligere tidspunkt.

Kontroller alltid at kyr som er behandlet virkelig mjølkes i avløp. Det skal alltid skje skylling etter ei medisinbehandla ku er ferdig i robot, før en ny ku mjølkes.

Sjekk jevnlig at ventilene på melkeroboten fungerer riktig, slik at det ikke kommer mjølk til utskilling i mjølkeledningen til tank.

Vær på vakt dersom du ikke benytter seperasjonsbinge, men lar antibiotikabehandla kyr gå tilbake til fellesarealet til mjølkekyrne. Det løper en risiko for at kua kan lekke mjølk i liggebåser som kan komme over på andre kyr sine spener. Det er også fare for at kua kan bli pattet, og dermed føre til at den som patter får reststoffer av antibiotika i si mjølk som igjen kan havne i mjølketanken.

Lag en plan for hvordan registrering, merking, plassering osv. skal skje når kyr i din besetning blir behandlet med antibiotika. Sørg for at denne planen oversettes på riktig språk dersom du har utenlandsk arbeidskraft.

Hvis det skjer uhell:

  • Kontakt Tine omgående.
  • Pass på at ikke tankbilen er like om hjørnet og starter innpumping. Gjør det synlig for sjåføren at han ikke skal ta med mjølk. Heng en STOPP-lapp på tanken.
  • Dersom du er sikker på å ha antibiotikamjølk i tanken, tapp ut all mjølk (tappes vanligvis i gjødselkjeller).
  • Vask tanken før den startes igjen.

 

Stikkord denne saka: ,