Sammenlignbart: Med registreringer i Eggkontrollen får du et verktøy for overvåking av egen produksjon. I tillegg kan du sammenligne produksjonen med tidligere egne innsett, eller med snittinnsett fra Nortura sine produsenter.

Med eggkontrollen får du et viktig verktøy for å gjøre forbedring i driften din.

Trond Pedersen
Rådgiver/veterinær Nortura

Dagens eggkontroll er en nettbasert produksjonskontroll, som kan brukes via pc, nettbrett eller mobil. Kort sagt er det en elektronisk verpeliste, med mulighet for å ta ut rapporter underveis og i slutten av innsettet. Rapportene blir presentert både som grafer og tabeller.
Brukervennlighet er satt i høysetet. Det skal være enkelt å bruke den nye Eggkontrollen. Det er et minimum av opplysninger man må legge inn for å være med. Disse er: Innsettsdato, antall høner og innkjøpskostnad.
Fortløpende registreringer: Antall egg, fôrforbruk, fôrkjøp med innkjøpskostnad og antall døde høner.
Legger man inn disse tallene har man et moderne verktøy for hånden for å overvåke egen produksjon. Man kan sammenligne egne innsett eller mot et gjennomsnitt av Nortura-innsett. I tillegg kan man sammenligne med andre som har samme driftsform, hybrid og fôrfirma som en selv, eller en helt annen fritt valgt kombinasjon.
For de som ønsker det, er det mulig å legge inn mange registreringer i tillegg til de obligatoriske. Ved hjelp av Eggkontrollen får man enkelt oversikten over det eller de områdene av produksjonen som kan forbedres, og det blir lettere å sette seg mål for neste innsett.

Hva er produksjonskontroll?

Produksjonskontroll er å samle inn data og å bruke dem til noe.
Hovedformål:

 • Oppdage avvik raskt og sette inn nødvendige tiltak
 • Lære av det en gjør, med mulighet for forbedring
 • Oversikt over viktige nøkkeltall for egne innsett
 • Mulighet til å analysere
 • Sammenligne fra innsett til innsett
 • Dokumentasjon ved reklamasjon eller forsikringssak

I resten av denne artikkelen vises tall hentet fra den nye Eggkontrollen, og spredningen av produksjonsresultatene for å vise hvor store forskjeller det er mellom de «beste» og «dårligste» innsettene. I tillegg belyses de områdene som har innvirkning på de fire eksemplene som er valgt ut her.

Spredning av produksjonsresultater

 • Tallene er hentet fra Eggkontrollen
 • Klekkedato er 2013-2016
 • Økologisk er ikke med
 • Tallene er for 16-71 ukers alder
  • Vi ønsker å lage snitt for 16-76 ukers alder, men det er for få innsett som har fullført 76 ukers alder

Økonomisk effekt

• Frittgående

Differanse 1,4 kg x 15,10 kr/kg = 21,14 kr
7 500 høner: 158 500 kr per innsett

• Miljø

Differanse 1,5 kg x 14,20 kr/kg = 21,30 kr
7 500 høner: 159 800 kr per innsett

Hva kan påvirke resultatet?

• Utholdenhet
 • holde verpeprosenten over 90 ved 65 uker?
  Viktig at eggvekten ikke blir for høy for tidlig.
  Det er en påkjenning på høna som ofte resulterer i lavere verpeprosent mot slutten av innsettet.
• Eggvekt
 • Rett fôr til rett tid
Dødelighet
God start


Økonomisk effekt

Forutsetter at differansen er den samme ved 78 uker

Frittgående
 • Differanse 0,17 kg x 22 kg egg x 4 kr/kg = 14,96 kr
 • 7 500 høner: 112 200 kr per innsett
Miljø
 • Differanse 0,28 kg x 22 kg egg x 4 kr/kg = 24,64 kr
  – 7 500 høner: 184 800 kr per innsett
 • Hva kan påvirke resultatet?
 • Fjørdrakt
Høy produksjon
 • Flere kilo egg å fordele dagsbehovet på
Kroppsvekt
 • 70% er vedlikeholdsfôr
Fôrsøl
 • Utfôring, næringsinnhold, struktur, smakelighet
Klima i huset

Det er ikke noe mål med lavest mulig fôropptak, det kan bli for lite fôr

Økonomisk effekt

Frittgående
 • Differanse 3,1 % x 22 kg x 9,47 kr/kg i diff. A-egg – industri = 6,47 kr
 • 7 500 høner: 48 400 kr per innsett
Miljø
 • Differanse 2,9 % x 22 kg x 8,47 kr/kg i diff. A-egg – industri =5,40 kr
 • 7 500 høner: 40 500 kr per innsett

Hva kan påvirke resultatet?

Klink
 • Intern eggtransport
 • Eggsaver
 • Overganger mellom bånd
Svake punkter:
 • Tverrbånd
 • Eggvaskeren
 • Vask ikke eggene mer enn en gang.
 • Hastighet på eggbånd
 • Pakkemaskin
 • Håndterer denne eggene skånsomt?
Skallkvalitet
 • Kalsiumtilførsel
 • Eggvekt
Skitne egg
 • Støv på eggbånd
 • Fuktighet i huset
 • Innredningstype
 • Eggvasking og -tørking
 • Lysforhold ved pakkemaskin
 • Godt lys er en forutsetning for å sortere ut skitne egg
 • Hastighet på eggbånd
 • Ventilasjon.

Trekk i huset kan virvle opp mye støv, som kan sette seg på innredning og egg.

Hva kan påvirke resultatet?

Friske høner med god fjørdrakt.
 • Høner med god fjørdrakt har et normalt foropptak. Et svært høyt fôropptak kan føre til fettlever. De er dessuten mindre utsatt for å få sår, som igjen kan føre til infeksjoner.
 • Jevn fordeling av høner i huset minsker faren for kannibalisme og sikrer at hønene har god tilgang til fôr, vann og verpekasser.
God og jevn ventilasjon
 • Viktig både i forhold til hønenes helse og fordeling av høner i huset.
Vaksinasjon

Smittepress

 • Reingjøring og desinfeksjon Svært viktig selv om man ikke har hatt sykdomsutbrudd i forrige innsett.
Innredning

Ta grep hvis det er plasser i innredningen hvor hønene henger seg fast og skader seg. Sår kan være ingangsport for bakterier, som igjen kan føre til infeksjoner.

Uhell
 • Kontrollrutiner og opplæring av avløser

Oppsummering

Regnestykkene som er vist her er ingen fasit, men de viser tydelig hvor stor forskjell det kan være i økonomisk utbytte mellom ”gode” og ”dårlige” innsett. Noen av faktorene, som påvirker resultatet, er utenfor produsentens kontroll, mens andre går det an å gjøre noe med. Her er Eggkontrollen et viktig verktøy for å finne ut hvor man kan gjøre forbedringer. Vi i Team-egg i Nortura håper så mange som mulig etter hvert bruker Eggkontrollen. Desto flere produsenter som er med, desto bedre blir gjennomsnittstallene våre. Den er først og fremst laget for dere produsenter, men den vil bli et viktig verktøy både for oss rådgivere, oppdretterne og fôrleverandørene. Eggkontrollen finner dere ved å logge dere på MinSide på Nortura sine nettsider. For dere som har spørsmål eller lurer på hvordan man kommer i gang, er det bare å ta kontakt med en av oss rådgiverne i Team-egg. Vi er stolte over den nye Eggkontrollen vi har vært med på å utvikle, og vi hjelper dere produsenter mer enn gjerne med å komme i gang å bruke den.

 

Stikkord denne saka: