Hokuspokus?

Hokuspokus?

Med nye teknikker og avlsegenskaper kan vi forvente større framgang i høneavlen de neste 20 årene, enn det vi har hatt de siste 20 årene.

Klar for frittgåande høns

Klar for frittgåande høns

Rune Opsal var veldig skeptisk til å bygge om frå miljøinnreiing til frittgåande høns i 2016. No er han klar for første innsett med nytt driftsopplegg.

Sjarmen med tarmen

Sjarmen med tarmen

Hvordan sikre et tarmmiljø i balanse hos kyllingen? Hva som spesifikt utgjør en balansert og ubalansert mikroflora er ikke helt klarlagt, men noen grupper bakterier vet man er sensitive mot stress.