Beitepredikanten

Beitepredikanten

Joel Salatin er overtydd om at Herren set den beste standarden for jordbruket. Difor er både kyrne og hønene hans på konstant beite i skaparverket.

Krev ny Nortura-leiing

Krev ny Nortura-leiing

Olav Røysland fryktar at Nortura kan gå over ende om ikkje tapssluka blir tetta. Nye folk i konsernleiinga og -styret, er blant tiltaka han skisserer for å berge verksemda.

Står sterkast i lag

Står sterkast i lag

– Ein balansert marknad og stabil pris kan berre skje om bøndene står i lag, seier Ole Nikolai Skulberg.

Historisk stort lager

Historisk stort lager

Nortura har nærmare 11.000 tonn kjøt på reguleringslager, eit historisk høgt volum. Ifølge direktør for Nortura Totalmarked, er det lite rom for nyetableringar i alle husdyrproduksjonar.