Teknologi ryddar opp i eit etisk dilemma

Teknologi ryddar opp i eit etisk dilemma

Takka vere teknologi kan egg med hanekyllingembryo sorterast ut allereie på dag ni i rugeprosessen. Kan dette vere første steg mot ei avslutting på praksisen med å avliva daggamle hanekyllingar i produksjonen av kyllingar til verpehøns?

Ronny riggar garden

Ronny riggar garden

«Fokus på gjeld». Mantraet frå Ronny Skårland sin rekneskapsførar har festa seg, men det hindrar ikkje bonden i å planlegge neste skritt på garden.