34_Slakting

 

Tida flyr. De søte små lamma som kom til verden i vår, er allerede, eller nærmer seg slaktemodne. Med rett holdvurdering, praktisering av plukkslakting og levering gjennom lammering kan du oppnå flere kroner ekstra per kilo slakt.

 

Siri Kvam Haugland
– Nortura

Etter en kjølig vår, ser det ut til at tilveksten på lamma er god. Selv kunne jeg jo tenke meg mer sol og varme, men for lamma har nok temperatur og fuktighet passet bra. Det er mange flotte lam å se.

Det som blir spennende nå er hvordan dyra på heia ser ut. Mye snø i heia førte til at mange kom seinere enn normalt opp med sauene. Det blir sagt at når det er mye snø i heia, blir det et godt heieår. La oss håpe at det stemmer. Nå er uansett tida inne for å forberede oss til den travle høsten.

Endringer i leveringsvilkårene for 2012

 • tidligere og større sesongtillegg
 • innføring av lammeringtillegg
 • innføring av Gourmetlamstillegg for alle
 • fettgruppe 3 går inn i Stjernelam.

Utnytt leveringsvilkåra for å bedre prisen

Et eksempel: Et lam på 18,5 kg levert i Gourmetlam-perioden. Lammet kommer fra et bruk som leverer minst 1000 kg sau- og lammekjøtt, og er i en pulje på minst 15 dyr.

 
Type pristillegg Tillegg
Puljetillegg (kr 10-50 pr dyr) fra kr 0,50 til 2,70 pr kg
tillegg Stjernelam kr 2,50 pr kg 2,50 pr kg
tillegg Gourmetlam kr 0,50 pr kg 0,50 pr kg
Kvantumstillegg kr 0,50 pr kg 2,00 pr kg
Lammeringstillegg ( kr 10 pr dyr) kr 0,50 pr kg 0,50 pr kg
Sum kr 4,50 pr kg 8,20 pr kg
+ sesongtillegg på lam.

Ikke glem sesongtillegget

Tillegget starter med

kr 3,00 pr kg i uke 32 – 35
kr 2,50 pr kg i uke 36
kr 2,00 pr kg i uke 37
kr 1,50 pr kg i uke 38
kr 0,50 pr kg i uke 39

Dette betyr at du kan oppnå et tillegg på kr 11,20 pr. kg i uke 34-35.

Eksempel på kilopris

Lam i R+ på 20 kg, Stjernelam, Gourmelam, kvantum på over 5 tonn, med i lammering og levert til slakting i uke 34/35.

R+ lam på 20 kg kr 46,04 pr kg
Grunntilskudd kr 4,87 pr kg
Puljetillegg over 130 stk. kr 2,50 pr kg
Stjernelam tillegg kr 2,50 pr kg
Gourmetlam tillegg kr 0,50 pr kg
Kvantumtillegget over 5 tonn kr 2,00 pr kg
Lammeringtillegg kr 0,50 pr kg
Sesong tillegg uke 32/35 kr 3,00 pr kg
Sum kr 61,91 pr kg
+ Eventuell avsetning til individuell
egenkapital
kr 0,50 pr kg
Totalsum kr 62,41 pr kg

Individuell egenkapital og distriktstilskudd

Av overskuddet i Nortura, bestemmer årsmøtet hvor mye som skal gå tilbake til produsentene. I de siste årene har det blitt avsatt omlag 50 øre per kg på småfe til individuell egenkapital. Dette må vi også ta med når vi regner pris.

Noen av dere er så heldige å få distriktstilskudd, dette kommer selvfølgelig i tillegg.

Det viktigste er hva du sitter igjen med ved årets slutt, eller dekningsbidraget pr. sau. Det forteller deg hva du tjente gjennom året og som skal dekke de faste kostnadene sammen med lønn til deg.

Nortura satser på lammeringer

Nortura har et konsept som heter lammeringer. Det er et konsept som har blitt brukt i store deler av landet, men foreløpig lite på Vestlandet.

Hva er en lammering

En lammering er en gruppe med sauebønder som samarbeider om innmelding og levering av slaktedyr til Nortura. Bøndene må bo i et område der det er naturlig med felles leveranse av slaktedyr. Ringen må ha en leder som koordinerer innmelding og levering av dyr på vegne av ringmedlemmene. Ringlederen får en godtgjørelse per dyr for denne jobben.

Tillegg for puljer og enkeltdyr

Nytt fra i år er at dyr (sau, ung sau, lam og vær) som blir levert fra en lammering, får et tillegg på kr 10 pr dyr. Med puljer på 130 stk. eller mer, blir det utbetalt kr 50 i puljetillegg + lammeringtillegget på kr 10. Dette utgjør en merpris på kr 60 pr dyr. På et lam med slaktevekt på 20 kg utgjør tillegga kr 3 ekstra pr kg.

Her er det med andre ord penger å hente. Vår erfaring er at sauebøndene er kreative og finner gode løsninger sammen.

Samlasting

Samlasting er noe mange har praktisert i mange år for å oppnå større puljetillegg. For en del av produsentene er det kun formaliteter som må gjøres for å oppnå lammeringtillegget. Dette er det mange som har oppdaget, og det er for tida stor pågang med tanke på å organisere seg i lammering.

Nortura sine råd for samlasting av småfe til slakt:

 • TENK SMITTEVERN!
 • Besetninger som er båndlagte skal ikke være med på samlasting
 • Samlasting bør foretas fra et sted som ikke brukes av livdyr.

Forslag til slike steder (nøytrale steder):

 • Tomt fjøs, redskapshus og lignende
 • Kve/uteareal som ikke er i bruk til livdyr
 • Felles møteplass (levering fra henger).

Ved oppstalling ute, må gjerder og grinder være solide. Småfe fra ulike produsenter bør holdes atskilt frem til opplasting på dyrebilen.

Fra 15. oktober og frem til 1. januar bør en så langt som mulig prøve å skille værlam og saulam.

Det bør ikke opprettes nye smittekontakter ved samlasting. Samlasting bør derfor foregå sammen med de som en har smittekontakt med fra før, f.eks. besetninger i samme værering og besetninger som går i samme beiteområde.

Målet er at dette samarbeidet skal gi økonomiske og faglige fordeler for både bonden og Nortura.

Plukkslakting etter vekt og hold

Det er en kunst å ta ut slaktemodne lam. Erfaring og trening er eneste måten å lære dette på.

En ting er sikkert, du blir aldri utlært. Her kan alle ta feil. Det kan for eksempel være veldig vanskelig å kjenne forskjellen på kjøtt og fett.

Plukkslakting etter hold

 • Kjenn på ryggen, ribbeina, hoftekulene og halerota.

Kjennetegn på lam som er for tynne:

Ryggen er kvass og ribbena kjennes godt. Kjenn på hoftene (2 kuler). Disse stikker mye ut og kjennes tydelig. På haleroten er det ingen ting som glir. Lammet har ofte også lav vekt.

For feite lam:

Lammet får ” vassfloe” på ryggen når det regner, det er vanskelig å finne ribbeina og hoftekulene. I haleroten glir fettet mellom fingrene.

Så lenge et lam er i vekst legger det sjelden fett.

Plukkslakting etter vekt.

Værlamma er slaktemodne ved høyere vekt enn saulamma. Saulamma skal en være litt obs på, de legger som regel fett ved lavere vekt enn værlam. I begynnelsen av sesongen kan værlam av NKS være over 50 kg, og saulam mellom 45-48 kg, litt avhengig av typen. Seinere i sesongen (okt./nov.) kan en gå ned ca 4 kg på levendevekta.

Kjøttrasene er som regel slaktemodne ved lavere levendevekter, men de har som regel høyere slakteprosent.

For å øve deg på plukkslakting kan du klasse lamma heime i både fett og klasse, og notere dette ned før du leverer dyra. Spenningen er hvor mange rette du får når du får resultatet fra Nortura.

I store besetninger kan det være vanskelig og holdvurdere alle. Det tar tid, og har du flere hundre lam som du skal gå gjennom sier det seg selv at det blir vanskelig. Da bør du bruke vekta. Sett en vektgrense på saulam og en på værlam. Etter at du har tatt ut slaktedyra kan du ta en ny runde og vurdere om det er dyr i flokken som ikke virker slaktemodne.

Merking av småfe

Merk dyrene riktig. Innkjøpte dyr skal ha hvitt merke. Elektroniske merker blir i år sponset med kr 12,- ved slakting. Se over dyrene som skal slaktes og sjekk at alt er i orden. Noen har kanskje mistet øremerket sitt, da må dyret få et erstatningsmerke i samsvar med Mattilsynet sine forskrifter for merking av småfe.

Til slutt

Mange har 2011 friskt i minne. Et slikt år vil de aller fleste av oss ikke ha igjen. Følg med på tilveksten til lamma. Sett inn tiltak hvis du ser at veksten stopper opp. Mange har erfart at fiberrikt kraftfôr etter appetitt, i tillegg til godt grovfôr, gjør susen på slike lam. Vurder om du skal sette i verk tiltak allerede nå på de minste lamma. Rette tiltak til rett tid gir oftest bedre og tidligere slaktemodne lam, og best økonomi.

Lykke til med slaktesesongen, og husk at Nortura gjerne vil ha flere lam!

 

Stikkord denne saka: