BN+

Potensial for vekst: Potetproduksjonen i Rogaland har vekstpotensial. Foto: Bondevennen


HOFF Jæren trenger fortsatt mer lokalproduserte poteter til skrellepotetproduksjonen sin.


Arne Vagle, NLR Rogaland


HOFF Norske Potetindustrier produserer alle skrellepotetene i sitt anlegg på Jæren. Med skrellepoteter mener vi hermetikk, sous vide, blansjerte og råskrelte poteter. Med dagens omsetning av skrellepoteter i HOFF, er det et økt råstoffbehov ved anlegget på Jæren tilsvarende ca. 3000 daa poteter.

Dagens situasjon

Arealer til potetproduksjon har de siste fem årene vært på vel 6500 daa i Rogaland. Potetarealet var i 2017 på 6560 daa, mens det i 2010 var på 9151 daa. Antall produsenter har på samme tid blitt redusert fra 215 til 114 i 2017. Mange av dem som før hadde noen dekar potet i tillegg til annen drift, har nå avviklet potetproduksjonen. Det meste av rogalandspotetene blir dyrket på Jæren, med noen mindre potetmiljø ellers i fylket.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka:
Share This