Bv04_fag

Her får du 15 punkter som kan være til hjelp for å redusere tank-celletallet enten du mjølker på tradisjonelt vis eller har et automatisert mjølkesystem.


Karin Repstad Spanne, Tine

Ligger du godt under kvalitetsgrensene for Elitemjølk måned for måned, eller opplever du rett som det er at celletallet kommer opp på et nivå der kravet til Elitemjølk er vanskelig å holde? I tilfelle er du i godt selskap, for tallenes tale er klar – det er celletallet produsentene har mest problemer med å holde under kontroll. Og vi vet at når celletallet øker, er det i hovedsak fordi bakterier herjer i juret. Fra tid til annen ser vi at det er små justeringer som skal til for å få celletallet til å ligge stabilt godt under 200.000 på samlemjølk.

 1. Sjekk at mjølkeanlegget/roboten mjølker slik det/den skal. Ta en test av anlegget/roboten før du gir deg selv for mye arbeid med å kartlegge årsaker til hvorfor celletallet ikke går ned. Ikke sjelden oppdager vi at det er rent tekniske årsaker som medfører at kyrne får jurtrøbbel og derav høgt celletall. Beste sjekk får du når målingene utføres under mjølking. Be om funksjonstest fra Tine dersom du er en av dem som sliter med celletallet.
 2. Streb etter å holde båsene rene og tørre. Har du et tankcelletall som vanligvis viser 200.000 og oppover, har du et smittepress i besetningen som det krever ekstra innsats for å få bukt med. Det må settes inn tiltak for å bryte de gode forholdene bakteriene sannsynligvis finner i fjøset. Ikke se til naboen eller andre hvor både båser og kyr er like skitne, men hvor celletallet ligger stabilt lavt. Her er trolig ikke de smittsomme og sjukdomsfremkallende bakteriene i samme omfang, og da kan mye galt gå godt!
 3. Klipp juret! Dermed blir det lettere for den som skal gi spenene en ren overflate før mjølking, enten dette gjelder deg selv, avløseren eller roboten. Glatte, rene spener er med på å forhindre bakterier i å trenge opp gjennom spenekanalen og lage trøbbel i jur-kjertlene.
 4. Ta ku-kontrollprøver hver måned i perioden du vil redusere tankcelletallet. Det er meget nyttig for å følge med på besetningsutviklingen å utpeke kyr som er infisert og som bidrar til å holde tankcelletallet oppe.
 5. For å få utpekt hvilke bakterier som forårsaker jur-infeksjonene, ta analyse av enkeltdyr. Tine tar dette i form av PCR-analyse utav ku-kontrollprøvene. Ta prøver av kyr med høyt celletall over tid, sammen med evt. andre du mistenker kan være kilde til det høye celletallet. Ta kontakt med din Tine-rådgiver for å få prøveesker o.l.
 6. Dersom PCR analysen viser at flere kyr har smittsomme jur-bakterier som f.eks Staph. aureus, Strep. agalactiae, må du legge deg i selen for å redusere ku- til -ku smitte ved god mjølkehygiene og bruke spenedypp etter mjølking.
 7. Dersom PCR-analysen derimot viser at det i hovedsak er høgt nivå av miljøbakterier som Strep. uberis, coliforme eller andre stafylokokker enn Staph. aureus, skal du fokusere på bedre strøing og bedre båsmiljø. Fjern gjødsel­rester fra båsene flere ganger daglig, og tilfør nytt strø i den bakerste del minimum morgen og kveld.
 8. Praktiser sinbehandling på kyr som du gjerne vil satse på. Samråd deg med veterinær eller rådgiver for å plukke rette dyr. Sinbehandling avtaler du med din lokale veterinær, og du utfører selv behandlingen når du velger å foreta siste mjølking av kua.
 9. Bli hardere i klypa, og slakt kyr med kronisk høge celletal, spesielt dersom de ikke har reagert på behandling.
 10. Bekjemp fluer og andre plagsomme kryp i sommerhalvåret. Juli og august er hvert år de månedene med høyest celletall.
 11. Sørg for at mjølkerutinene er lik fra gang til gang. Bruk god tid på stimulering, vask spenene godt, og husk grundig avtørring av spenespissen. Den samla tida fra du starter med avtørring til kua blir satt i mjølking skal ideelt ligge mellom 1-2 min.
 12. Mjølk ut fra kjertlene før påsett slik at du sikrer at virkelig sjuke kjertler oppdages, og ikke mjølkes i tanken.
 13. Bruk en god spenedypp med mye smøremiddel etter mjølking denne perioden. Smøremiddelet bidrar til at spenene blir glatte i huden, og det blir dermed vanske­ligere for bakterier å feste seg. Spenedyppen er også med på å hindre bakteriene i å trenge opp i spenekanalen, da det kan ta 1-2 timer før spenekanalen er lukket etter mjølking.
 14. Sats på kyr som tømmer seg raskt, men som likevel ikke lekker.
 15. Ta kontakt med oss fagfolk på kvalitet eller helse i Tine og få tilpasset veiledning til deg og dine kyr. Dermed vil du også stå rustet til å tåle et sporadisk høgt resultat uten at det får konsekvenser med tap av Elitemjølk.
Stikkord denne saka: