BN+

Seigliva: Gammal eng som nyleg er sprøyta med glyfosat. Det trengst høgare dose mot breiblada ugrasartar enn mot grasartar.


Bruk av kjemiske middel ved fornying av gammal eng har blitt meir vanleg. Særleg ved plogfri fornying kan kjemiske middel gi fordelar. Korleis brukar vi midla på best mogleg måte?


Olav Martin Synnes, NLR Vest


Djup pløying, slodding og lett harving før såing og tromling, har vore vanleg framgangsmåte ved fornying av eng. Ingen reiskap tek betre vare på god jordstruktur enn plogen. I tillegg har han verknad på fleirårige ugrasartar. Plogen gjer oss mindre avhengige av andre tiltak mot ugras.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka:
Share This