bv49_fag

Felleskjøpet lanserte nytt Kromat verpesortiment den 15. november. Kromat Verpefôr er utviklet for flinke norske bønder. Gratulerer med resultater i verdensklasse!

Line Sørensen, FKF
Siril Kristoffersen, Fagleder fjørfe FKRA

Sortimentet er utvidet, stiller med nye navn og er enda bedre tilpasset høgtytende flokker. Nyheten Kromat Verp Opp sikrer unge og lette høner med lavt fôropptak tilstrekkelig næring fra verpestart og frem til tilveksten avtar. Tilstrekkelig næring i oppverping bidrar til en rask stigning i eggmasseproduksjon. Bredden i Kromat verpesortiment er viktig for å kunne tilpasses behovene i enhver flokk. Sortimentet har endret navn slik at det skal være enklere å forstå når i verpefasen fôret skal brukes.

Eggvekten påvirkes av lederskap

Eggvekt er en egenskap som har høy arvbarhet, men registreringer fra en rekke produsenter i Tyskland har vist forskjeller i eggvekt helt opp til 5-8 g mellom verpehøner med samme besteforeldreflokk, altså samme genetiske materiale. Disse resultatene viser at fôring og lederskap er viktig for å utnytte hønenes potensiale. Dette gjelder både i oppdrettet og verpeperioden. Jevn flokk med Verp Start Tilstrekkelig inntak av næring er helt essensielt for unghønene rett før og under oppverpingen, slik at de kan oppnå gode produksjonsresultater. I verste fall kan de til og med tære på skjelettets kalsiumreserver, noe som kan føre til dårlig skallkvalitet senere i produksjonsfasen. Dette er en av grunnene til at det er så viktig at hønene som har startet med å verpe, får verpefôr med rett mengde kalsium tidsnok. Å gå fra oppdrettsfôr til et verpeforberedende fôr (Verp Start) gjør at hønene får en jevnere overgang til et mer kalsiumrikt fôr, og skal sikre opprettholdelse av fôropptaket. Verp Start vil også være med på å bidra til en mer jevn flokk, noe som er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Nyhet Kromat Verp Opp!

Produksjonsresultater i Norge viser at en rekke flokker har behov for et enda mer næringsrikt fôr i starten av verpefasen for å utnytte sitt genetiske potensiale. Høner som har lavt fôropptak under oppverpingsfasen, risikerer å ikke få i seg nok næring ved å spise standard verpefôr, og resultatet kan blant annet bli lave eggvekter tidlig i innsettet. For å oppnå god eggvekt og eggmasseproduksjon, også tidlig i innsettet for disse hønene, anbefales bruk av Kromat Verp Opp fra 2-5 % verping og frem til tilveksten avtar. Lave hønevekter og lavt fôropptak kan oppleves spesielt i aviar der høner er i mer bevegelse og trenger mer energi til vedlikehold. Blandingen har et høyere næringsinnhold og vil sikre at hønene får nok næring mens tilveksten er høy og produksjonen øker. Når hønenes tilvekst avtar (ca. 30 ukers alder) kan de gå over til Verp 1.

Eggmasse så det holder?

Mange flokker har både god kroppsvekt og greit fôropptak når tiden for oppverping står for tur. Disse flokkene kan gå direkte fra Kromat Verp Start til Kromat Verp 1. Fôret er tilpasset hønenes næringsbehov under topproduksjon og frem til produksjonen avtar, eller flokken har behov for mer kalsium. Dagens hybrider produserer så godt at mange flokker ikke lenger har behov for et fôr der proteininnholdet er redusert. Da kan Verp 1 og deretter Verp 1 S (fra 40-45 uker) benyttes hele innsettet gjennom. Andre flokker får redusert eggmasseproduksjon utover i innsettet. I disse flokkene kan det være lønnsomt å gå over til et mindre næringsrikt fôr (Verp 2/ Verp 2 S). Overgangen fra Verp 1 til Verp 2/ Verp 2 S skal gjøres først når tilveksten på hønene er minimal (under 10 g/ uke), utviklingen av eggmasse har flatet ut eller avtatt, verpeprosenten er redusert, eller ved tendens til bløt gjødsel og økning i andel skitne egg. I flokker med tendens til høy eggvekt med dårlig skallkvalitet til følge, bør Verp 2 S brukes for å forhindre videre økning i eggvekt.

Stikkord denne saka: ,