BN+

Inneheldt ugrasfrø: Ved fôring med surfôr kan mykje ugrasfrø drysse på fôrbrettet. Foto Bondevennen


Kan vi minske spreiinga av ugrasfrø gjennom husdyrgjødsla?


Olav Martin Synnes, NLR Vest


I «integrert plantevern» er målsettinga mest mogleg førebyggande og mekaniske tiltak og minst mogleg kjemiske tiltak. Å førebygge spreiing av levande ugrasfrø vil gjere oss mindre avhengige av andre tiltak mot ugraset.
Ugrasfrø blir spreidd gjennom husdyrgjødsel, til åker og eng. I tidlegare tider var det vanleg med seinare slått av eng. Fleire ugrasartar hadde modne frø alt i førsteslåtten. Graset vart konservert som høy, og gjødsla lagra som «fastgjødsel» i haugar utandørs. Det er grunn til å tru at innhaldet av levande ugrasfrø i husdyrgjødsla var høgare den gongen enn no.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Share This