BN+

Inneheldt ugrasfrø: Ved fôring med surfôr kan mykje ugrasfrø drysse på fôrbrettet. Foto Bondevennen


Kan vi minske spreiinga av ugrasfrø gjennom husdyrgjødsla?


Olav Martin Synnes, NLR Vest


I «integrert plantevern» er målsettinga mest mogleg førebyggande og mekaniske tiltak og minst mogleg kjemiske tiltak. Å førebygge spreiing av levande ugrasfrø vil gjere oss mindre avhengige av andre tiltak mot ugraset.
Ugrasfrø blir spreidd gjennom husdyrgjødsel, til åker og eng. I tidlegare tider var det vanleg med seinare slått av eng. Fleire ugrasartar hadde modne frø alt i førsteslåtten. Graset vart konservert som høy, og gjødsla lagra som «fastgjødsel» i haugar utandørs. Det er grunn til å tru at innhaldet av levande ugrasfrø i husdyrgjødsla var høgare den gongen enn no.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.