BN+

Vill, vakker og vanskeleg: Bondens enger og innmarksbeite er fristande for hjorten når beitekvaliteten i utmarka vert for låg. Foto: Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter


Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.


Samson Øpstad og Pål Torvaldsen, NIBIO og Arve Arstein, NLR Vest


Hjorteforvaltinga var alt i 2009 på etterskot med å stansa veksten i bestanden i område med stor tettleik, i følgje Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Konsekvensane ser ein som utfordringar eller konfliktar med andre samfunnsinteresser; omfattande beiteskade på innmark og skog, og høgt tal trafikkpåkøyrsler. Ei anna utfordring av sterkt auka hjortebestand er nedgang i kondisjonstilstanden til hjort, registrert som nedgang i slaktevekter for kalv og ungdyr med grunnlag i tettleiksavhengige faktorar.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: