BN+Nærbilde av bakside av gjødselvogn i aksjon.

Areal nok? Statsforvaltaren har starta opp eit arbeid med å undersøka om kravet til spreieareal blir følgt. Dette arbeidet blir ført vidare i 2021. Foto: Thea Hjertuslot


Færre, men større trekk for dårleg dyrevelferd. Fleire trekk for ulovlege inngrep i kulturlandskap og brot på gjødsel- og forureiningsreglane. Her les du meir om korleis regelverksbrot kan få konsekvensar for produksjonstilskotet.


Karen Beate Grimstad, Statsforvaltaren i Rogaland 


I Rogaland blei det betalt ut om lag 1,3 milliardar kroner i produksjons- og avløysartilskot for 2019. Landbruket er avhengig av at folk flest har tillit til at støtta blir nytta til jordbruksdrift som tek godt vare på dyra, miljøet og kulturlandskapet. For å halde på denne tilliten, er det gitt føringar om at forvaltninga ikkje skal betale ut fullt tilskot der drifta ikkje er i tråd med gjeldande regelverk for jordbruksverksemd.
Ein gardbrukar kan få trekk i tilskotet av fleire grunnar, men her ser vi nærmare på trekk i tilskotet som følgje av brot på regelverket for jordbruksproduksjon.

Høge krav

Det blir forventa mykje av ein gardbrukar, og det er mange regelverk å halda styr på - inga tvil om det! Det kviler eit stort ansvar på deg som driv eit jordbruksføretak til å følgje alle regelverk. Dersom drifta har vore i strid med regelverk relevant for sjølve jordbruksdrifta, kan forvaltninga trekka i tilskotet. Døme på relevante regelverk er gjødselvareforskrifta, dyrevelferdsregelverket og nydyrkingsforskrifta. Du skal ikkje få trekk i tilskotet om du bryt til dømes vegtrafikklova eller skattelova.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.