Oppskrift for å bli kvitt ringorm: Vaksinasjon og systematisk innsats over tid i tett samarbeid med veterinær og Mattilsynet. Foto: Liv Kristin Sola

En sanering har som hovedmål å fjerne smitte fra de områder som har vært i kontakt med storfe, og der smitten kan skjule seg.

Kay Arne Aarset, privatpraktiserende veterinær

Ringorm hos storfe forårsaket av T. verrucosum er en gruppe B-sykdom i Norge. Tiltakene som pålegges av Mattilsynet, følger anbefalingene beskrevet i «Forvaltningsveileder for bekjempelse av ringorm hos storfe”.
Ringorm har evnen til gå i dvale i form av å danne soppsporer som kan overleve i miljøet i årevis, spesielt i treinnredning, for deretter å bli vekket til live igjen.
Miljøsmitte er utfordrende. Smitten er høyest der dyra har vært, men folk og dyr kan dra smitte med seg over til andre rom/hus og kjøretøy, via klær og skotøy. Vask og desinfeksjon skal fjerne miljøsmitten.

Figur fra Informasjon om sanering fra «RingiROG»

Sanering

Det er utarbeidet et opplegg som er inndelt i faser. Målet er at båndlagte besetninger kan få tilbake status som ringormfri besetning. Opplegget vil ha en varighet på ett til to år fra oppdagelsen av sjukdommen, og omfatter i korthet følgende:

  • Vaksinere alle symptomfrie dyr i besetningen

− Alle dyr skal vaksineres to ganger med 10-14 dagers mellomrom. Dosen avhenger av om dyret er over eller under fire måneder. Dette gir en immunitet rundt tre uker etter siste vaksinasjon, som varer livet ut.

  • Immuniteten til mordyr overføres ikke gjennom råmelk. Derfor må alle kalver som fødes i besetningen vaksineres straks etter fødsel. I tillegg må alle nyinnkjøpte dyr vaksineres. Vaksinasjon anbefales over en periode på tre til fem år (her kommer Mattilsynet (MT) med spesifikk anbefaling avhengig av område).

− Da det går en tid før kalvene får immunitet etter fødsel og vaksinasjon, må man påse at drektige kyr kalver i rengjorte og desinfiserte omgivelser.

  • Dyr med symptomer er smittsomme og smitter ut miljøet. Derfor kan ikke vasking og desinfeksjon av bygg og utstyr starte før alle dyr er friske og frie for symptomer. Når dette punktet er oppfylt, kan vask og desinfeksjon av husdyrrom og utstyr med soppdrepende middel gjennomføres.

− I praksis er dette kun nesten gjennomførbart i beitesesongen, da man må klippe (dyrene skal ha kort hårlag), vaske og desinfisere dyrene ut fra fjøset, så vaske og desinfisere fjøset før dyrene kan komme inn igjen.

− Dette kan virke utfordrende spesielt i melkerobotbesetninger, men det er gjennomførbart med god planlegging.

  • Løsøre som har vært i kontakt med storfe må også vaskes og desinfiseres. I visse tilfeller er det lettere å erstatte noe av løsøret. Dette godkjennes i dialog med MT.

− Her inngår også vask og desinfeksjon av traktor (spesielt inni), og utstyr som transportvogn, melkerobot, fôrvogn og lignende.

Etter at bruker og veterinær har gjennomført vaksinering av hele besetningen, skal altså MT inn og godkjenne at dyr er symptomfrie før beiteslipp og nedvask av husdyrrom kan iverksettes. Etter at det er gjennomført, vil MT godkjenne sanering og oppheve restriksjoner som har ligget på besetningen.
Det er viktig for bruker å ha god dialog med MT og veterinær gjennom hele prosessen.
Jeg vil oppfordre storfebønder om å sjekke hva forsikring dekker. Kommer ringorm inn i besetningen, vil det påføre bruker store kostnader til vaksinering og sanering, og en god forsikring vil være god å ha.

Stikkord denne saka: ,