Vårlam

Tiden flyr og vi nærmer oss lemming med stormskritt. Vi går og ser på sauene som blir større og større, noen nesten sprekkeferdige.

Siri K. Haugland,
Nortura

Det gjør noe med oss sauebønder! Vi går der og venter og venter, “rasser” fram og tilbake. Når det endelig er i gang, blir det like brått hvert år! Da gjelder det å være godt forberedt.

Sauene er i god form, velfødde etter godt stell hele vinteren. De som har hatt fostertelling, har skilt sauene i garder etter hold og antall lam de er lyste til. Sauene blir fôret etter hold og antall lam de skal ha. Sauer som ikke var drektige ved fostertelling har en kanskje slakta, da det er stor fare for at det er noe galt med disse. I noen tilfeller kan det ha andre årsaker også, som en vær som fjusker, eller i verste fall ikke virker. Da er det en mulighet for å slippe væren til sauene igjen. Det blir litt sein lemming, men bedre enn ingen lemming.

Nå håper jeg at de som ikke åpner julepresangen før tiden (ikke har fostertelling), også har skilt sauene etter hold og vurdering av hvor mange lam de skal ha. Det viktigste med fôring av drektige dyr er at en fôrer jevnt. Ikke øke opp for fort. Spesielt når en ikke er sikker på hvor mange lam en sau skal ha. Begynner sauen å miste holdet (miste vekt), er det som regel for seint å øke opp på fôret. Husk at i siste delen av drektigheten legger sauen det på lamma og ikke på seg selv. Ha ikke for mange sauer i hver garde, de må heller ikke stå for trangt. Det fører til stress, dunking og krangling om tilgang til mat. Som igjen kan føre til kasting, mer feilstillinger osv… Husk å vaske drikkekar og gi reint drikkevann. Sauene drikker mer enn du tror.

Klipp sauene i god tid før lamming. Det er bedre for sauene og ikke minst for saueklypperen. Klypping kan være stressende for sauen og kan føre til kasting (abort). Det kan også være stressende for saueklypperen, med tunge sauer som ikke sitter stille. Det er så mye greiere for alle parter å få det gjort i god tid!

Lus og sauekrabbe

Lus og sauekrabbe er de viktigste utvortes parasittene hos sau i innefôrings­sesongen. Pelslus er den vanligste, men også blodlus og sauekrabbe kan forekomme. Sauekrabbe er egentlig ei vingeløs flue. Alle de tre artene fører til irritasjon og sterk kløe, slik at dyra gnir seg mot innredning og lignende. Ulla kan bli skadd og eventuelt løsne. Jeg anbefaler å ha på lusemiddel etter klypping. Har selv gjort det de siste åra, og har fått en roligere flokk mot lemming.

Vaksine mot pulpanyre

Litt om pulpanyre: Det er en akutt dødelig sjukdom som hovedsakelig rammer lam. Vanligvis finner man dyret dødt uten at det har vist tegn til sjukdom på forhånd. Noen ganger ser man symptomer som ustøhet, pustevansker, kramper og padlende bevegelser med beina. Pulpanyre forekommer over hele landet og rammer særlig velfødde dyr. Det er typisk med tap av store velutviklede lam ved utslipp på frodig vårbeite. Pulpanyre kan også sees om høsten når dyr som har vært på fjellet slippes på gode, næringsrike beiter, og ved oppfôring med store mengder kraftfôr. I uvaksinerte flokker kan det forekomme store tap på grunn av pulpa­nyre.

Anbefaler vaksinering av påsettlam om høsten. Har du glemt det, er en gang om våren bedre enn ingenting. En bør velge tidspunkt slik at flest mulig sauer vaksineres 2-6 uker før forventet lamming. Dette oppnås ved å vaksinere hele flokken 6-8 uker før forventet middel lammedato. Lam som blir født om våren vil da være beskyttet gjennom antistoffer fra råmelka i 8-12 uker. Et lite tips til de som har kopplam heile sommeren; vaksiner før du slipper dem ut. Kopplam har i mange tilfeller fått litt for lite råmelk og har derfor ikke nok antistoffer. De kan derfor være utsatte for pulpanyre. Kjedelig når de dør pga. pulpanyre, etter alt det arbeidet og heilt unødvendig.

Behandling for innvollssnyltere

Når det gjelder innvollssnyltere, er det en diskusjon om hva som er rett. Har du gitt alle sauene ved innsett, er det ikke sikkert at en trenger gi ved utslipp. Har du ikke gitt ved innsett, må du kanskje gi før lemming, mens enkelte venter til etter lemming (før utslipp). Noen besetninger med høyt smittepress velger å gi ved innsett og etter lemming (før utslipp). Det viktigste er at de får og at de får nok! Det er stor forskjell fra besetning til besetning her. Dyretetthet og smittepress har stor betydning. Jeg anbefaler at dere tar kontakt med deres dyrlege, som kjenner besetningen. Pass på å bytte preparat etter noen år (f.eks. hvert 2. år).

Viktige ting å få i hus før lemming:

Øremerker/tang

Noteringsbok/ark

PDA’en/staven er i orden

Plastikkhansker (lange)

Glidemiddel

Stalosan (stallrent), eller lignende

Tutter til flaske, evt. bøtte eller automat

Tilleggsfôr for kopplam.

Lamming

Når fødselen er i gang, er det lurt å få sauen for seg selv i en garde. Sett opp en grind i garden slik at sauen får en plass for seg selv. Da unngår du at andre søyer slikker og tar lammet fra sauen. Det er også lurt å gi halm til sauen slik at de nyfødte lamma kommer til verden på et lunt og tørt underlag. Det kan være lurt å vaske juret (spenene) til sauen hvis det er skittent. Jeg anbefaler å dyppe/spraye navlen til lammet med jod, rett etter fødsel, for å forebygge f.eks. leddbetennelse. Går fødselen normalt, la sauen gjøre jobben selv. Mange ganger er vi bare for raske til å gripe inn, klarer ikke vente, få det gjort, bli ferdig. Ved å gripe inn for tidlig, kan vi gjøre skade på sauen.

Dersom fødselen ikke utvikler seg normalt, må sauen undersøkes og eventuelt gis fødselshjelp. Noen retningslinjer for hva som kan tyde på unormale forhold kan være:

Pressveer i mer enn 2-3 timer uten at fostervannsblæra kommer.

Mer enn en halv time fra fostervannsblæra kommer til det kommer fosterdeler.

Andre fosterdeler enn to klauver kommer først.

Mer enn 1 time fra et lam til neste.

Etterbyrden løsner normalt i løpet av 1-3 timer. Tar det lengre tid , kan det også være et tegn på flere lam.

Forskjellige feilstillinger

Skal du undersøke en sau om det er feilstillinger er renslighet viktig.

Vask sauen med rent vann! (Området rundt kjønnsåpningen).

Ta av ringer og klokker! (Klokke trenger vi ikke i lamminga).

Vask hendene dine, ta på hansker.

BRUK GLIDEMIDDEL!!

Vær forsiktig og bruk litt tid.

En vanlig feilstilling som går igjen, er hode og et forbein. Da er det viktig å få klauvspissene inne i hånden din, før du retter ut foten. Klauvspissene er så spisse at du kan ødelegge sauen innvendig hvis du ikke er forsiktig.

Kommer lammet med begge bakbeina først, retter du ut beina. Så må du handle raskt. Med en gang navlestrengen blir klemt i bekkenet trekker lammet pusten. Er ikke hodet ute da, blir lungene fylte med fostervann. Dra mer rett ut (noen skrur). Når lam fødes baklengs, er det større fare for ribbeinsbrudd. Det er viktig å følge disse lamma opp etter en hard fødsel.

Husk: Se dine begrensninger. Tilkall dyrlege hvis du er i tvil. Du kan lære mye av en dyrlege.

Når lamma er født, pass på at alle får nok råmelk. Mange melker sauene for å være sikker på at alle har fått litt. Sonde er et nyttig hjelpemiddel både for å sikre svake lam råmelk og gi nedkjølte lam næring. Nyfødte lam skal ha tilgang på tett , reint og mykt underlag. Lam som blir liggende rett på strekkmetall blir fort nedkjølte. Etter lemming er det greit å renske vekk våt og grisete halm. Strø gjerne med stallrent eller lignende, for å holde nede bakteriene. Gi ny ren halm. Vått, varmt og mange bakterier = koli.

HUSK: Råmelk, Råmelk og Råmelk.

Gir du lamma en god start på livet, er mye av jobben gjort.

Når vårens vakreste eventyr går mot slutten, litt “klatt” har det «vore», – hold fokus til siste sauen. Nå kan du med godt hjerte sove ei heil natt, tenke at det er et helt år til neste gang.

Ta vare på de lamma du får, vi trenger de alle.

Lykke til med lamminga!

10_fagartikkel3

Forskjellige feilstillinger.

 

Stikkord denne saka: