40_fagartikkel3

 

Dagens verpehøner er høyt produserende husdyr som ofte kjennetegnes ved stabil og høy verpeprosent gjennom store deler av produksjonsperioden. Dette stiller krav til næringstilgang og riktig bruk av kraftfôrsortimentet.

 

Maria Risdal, Fagleder fjørfe
Felleskjøpet Rogaland Agder

Utviklingen frem til dagens verpehybrider har gitt en høne som har høy produksjon av eggmasse med et moderat fôrforbruk. For å ta ut flokkens potensial gjennom hele produksjonsperioden må næringstilgangen holdes tilstrekkelig høy for å dekke behovet for energi og andre næringsstoff. Riktig tilpasset røkt og fôring er viktig for å kunne ta ut dette potensialet.

Eggmasseproduksjon

Eggmasse gir en verdi for både verpeprosent og eggvekt. Verdien er en god produksjonsparameter fordi den tar for seg faktoren som ligger nærmest bondens økonomi, nemlig kg egg per høne. Maksimal eggmasseproduksjon (verpeprosent x eggvekt) skjer ved et senere tidspunkt enn maksimal verpeprosent. Eggmasseproduksjonen øker ytterligere minst 10 uker etter toppen i verping er nådd fordi eggvekten fortsetter å øke, samtidig som verpeprosenten holder seg stabil. Figur 1 viser et eksempel på dette. Erfaringer viser at en flokk høner med god verpeprosent og moderat eggvekt, oppnådd med et moderat fôropptak, gir det beste dekningsbidraget.

Næringstilgang

Et viktig stikkord for å oppnå en optimal eggmasseproduksjon, er å sørge for god nok proteintilgang mens hønene fremdeles er i vekst. Samtidig med at hønene øker i kroppsvekt har hønene et stort behov for protein til en økende eggmasseproduksjon (verpeprosent og eggvekt). KROMAT Egg 100 har et proteininnhold som er tilpasset denne perioden.

Figur 2 viser utvikling av eggmasse og kroppsvekt i en flokk verpehøns. Frem til 28 ukers alder var tilveksten høy (rød linje), mens eggmassen fortsatte å øke frem til hønene var 35 uker (grønn linje). Når tilveksten kommer under 20 gram per uke per høne kan et fôrskifte til et mindre proteinrikt fôr være aktuelt. I dette tilfellet ble det ikke anbefalt å skifte fôr (til KROMAT Egg 105) før eggmassen stabiliserte seg, selv om tilveksten var på et akseptabelt nivå ved et tidligere stadie.

Har man vekt i hønehuset er dette enkelt å følge med på ved å notere seg snittvekt og daglig tilvekst. Ved miljøinnredning kan man vege hønene i samme bur ved jevne mellomrom frem til man ser at den daglige tilveksten stopper opp. Ofte er det en fordel å vente med fôrskifte til flokken selv viser at den trenger litt mindre næring, ved at eggmassen slutter å øke.

Enkelt fortalt, produksjonsutvikling og bruken av fôrsortimentet varierer mellom den enkelte flokk!

Figur 1. Produksjonsresultater for en kommersiell høneflokk i 2012.

 

40_fagartikkel1

Figur 2. Vektutvikling og eggmasseproduksjon for en kommersiell høneflokk i 2012.

 

40_fagartikkel2

 

 

 

 

Stikkord denne saka: