Voksesmerter i birøkternæringen

Voksesmerter i birøkternæringen

Tallet på nye birøktere har økt så kraftig at Honningcentralen sliter med å skaffe nok norsk bivoks før kommende sesong. Botemiddelet er voks fra Afrika.