Snart i beit for beite

Snart i beit for beite

Børge Helliesen er ikkje i tvil om kva som står øvst på prioriteringslista denne sommaren. – Eg skal ete is og bade i lag med familien. Dei kreftene eg brukte under tørken i 2018 har ikkje kome att, seier han.

Ta fri når barnet kjem

Ta fri når barnet kjem

Veks familien? Gratulerer! Men pass på reglane om foreldrepengar og refusjon av avløysarutgifter etter fødsel, oppmodar rekneskapsførar Irene Time Grødem.

– Bruk velferdsordningane

– Bruk velferdsordningane

Nokre velferdsordningar blir mindre brukt enn andre. – Det beste vern av velferdsordningane, for at dei skal vere og for at dei skal bli betre, er å bruke dei, seier rekneskapsførar Irene Time Grødem.