Tiltak for optimalt beite

Tiltak for optimalt beite

God tilgang på god mat gir god produksjon. Dette gjeld både inne i fjøset og ute på beitet. For å få god produksjon på beitet, må me kjenne beitene og legge til rette for mest mogleg smaklege og produktive beiteplanter. Augene dine og erfaringa er viktig!

– Kjøp gjødsla nå

– Kjøp gjødsla nå

Mineralgjødsla er rekorddyr og det er ingen utsikt til prisnedgang. – Kjøp mineralgjødsla du treng for komande vekstsesongen nå, er rådet frå NLR Agder.