Hekta på høy

Hekta på høy

Hardangerbonden Vegard Hjelmeland produserer årleg 150 tonn grønt og velluktande høy. Vegard meiner det er plass til fleire høyprodusentar. Også på Vestlandet.