Jordbruksavtalen 2015: Like tillegg per dyr

Jordbruksavtalen 2015: Like tillegg per dyr

I fjor vart jordbruksavtalen lagt om til fordel for stordrift. Ingen ting av dette er reversert i den nye avtalen. Dette året er tillegga per dyr nokså like, anten du driv stort eller smått.