Frå avfall til verdifull hagejord

Frå avfall til verdifull hagejord

Det starta med tare og kloakkslam på sandjorda på garden til Thore Refve. I dag, 50 år seinare, tek Reve Kompost imot fleire tusen tonn avfall frå landbruket og omdannar det til næringsrik kompost.