Vestlandskornet havre

Vestlandskornet havre

Vi nordmenn et stadig meir havre, og det har vi godt av. Men få veit at den til sist på 1800-talet stod for to tredelar av kornet langs kysten frå Agder til Trøndelag.

Lite korn, men nok kraftfôr

Lite korn, men nok kraftfôr

Siste Felleskjøpet-prognose syner ei totalavling for norsk korn på 66 prosent av fjoråret. Det blir kraftfôr å få i tankane også gjennom vinteren trass i ringe kornavlingar, forsikrar Felleskjøpet Rogaland Agder.