Godt år for såkorn

Godt år for såkorn

Harald Hadland har dyrka såkorn i snart 25 år. Han gjetter at i år blir avlinga minst 600 kilo på målet.