KULA skapar forvirring

KULA skapar forvirring

Riksantikvaren jobbar med ein oversikt over landskap av nasjonal interesse. Dette omfattar i mange område landbruksjord, og registreringa skapar uro blant bønder. No vil Riksantikvaren rydda opp i det dei meiner er misforståingar.