Litt tidleg ute?

Litt tidleg ute?

Kristina Huitfeldt Carlsen ønsker å drive marknadshage i Øyfjell i Vinje, mest 800 meter over havet. No prøver ho ut kva for planter og grønsaker som kan trivast i jorda her, med god råd frå mentor, Tom Harald Eckhell, i ryggen.

Gode råd på byggeplassen

Gode råd på byggeplassen

Torgeir og Kristine Lavik bygger fjøs i tre og grindverkskonstruksjon. – Som ny bonde kjennest det godt å bli følgd opp av ein mentor med nettverk, overblikk og erfaring. Det viktigaste er likevel eit positivt sinn, seier Torgeir, og viser til samarbeidet med mentor Eivind Myrdal.

Tryggare start med mentor

Tryggare start med mentor

Runar kjøpte gard på den fri marknaden – og skaffa seg mentor i same slengen. Med ei så tung investering var det viktig for den unge bonden å kome rett ut frå start. Då er Elling Johan Stangeland si lange erfaring frå landbruket gull verdt.

Gode råd er gratis med mentor

Gode råd er gratis med mentor

Frist for å søke mentorordninga går ut i dag, 1. desember. Ordninga gjeld no for heile landet og i år har 121 bønder nytta ordninga. Alle typar produksjonar og bruksstørrelsar er aktuelle, frå tradisjonelle husdyr- og planteproduksjonar til frukt og bær, hest, og Inn på tunet.
Les meir om ordninga påwww.nlr.no/mentor/

Tryggare med mentor

Tryggare med mentor

Som nyetablerte bønder søker Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme kunnskap overalt; hjå andre bønder, på internett – og hjå sin eigen mentor Kristin Skranefjell Eikeland.