La låvetaket bli et kraftsenter

La låvetaket bli et kraftsenter

Ny støtteordning for solceller skal få fart på bønder som vil sikre egen forsyningssikkerhet av strøm. Og utløse potensialet som ligger i låvetaket til å bli viktige kraftsentre i det grønne skiftet.