Teknologien når grasrota

Teknologien når grasrota

Forskingsrådet løyver ti millionar til eit prosjekt som skal utvikle og tilpasse roboten Thorvald til grasproduksjon på blaute vestlandsbøar. Våtare klima krev nytenking.