Mette Haugland driv gard med ammekyr og framfôring av innkjøpte stutar saman med sambuaren Per Ivar Borsheim på Årsvoll i Sandnes kommune, Rogaland. Lenge hadde det ikkje vore dyr på garden, men i haust var det nye fjøset klar og dyra kom endeleg på plass. På Steinsland i Vindafjord kommune, Rogaland, ser Tine-rådgivaren Magne Økland tilbake på 46 år i bondens teneste.
Arbeidstilsynet fryktar nye gassulukker i landbruket, det er auka interesse for dei gamle storferasane både plant produsentar og i samfunnet elles, ein engelsk sauebonde deler sitt blikk på den amerikanske landsbygda, og Sogn og Fjordane Bondelag åtvarar mot regjeringa sin forenklingspolitikk og vil arbeide for å motverka einsrettinga mot kostnadseffektiv matproduksjon med distriktsvenlege strukturgrep. Dette og mykje meir får du lese i vekas Bondevennen!

 

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 24. mars!