I Hardanger har dei sommaren på lager. På Ullensvang Fruktlager SA, Hordaland, lagrar dei sødmen frå sist sommar i kontrollert atmosfære, heilt til neste vår. På Angedal Gard, ei lita mil frå Førde i Sogn og Fjordane, administrerer Martha Angedal eit brespeiktra Inn På Tunet tenestetilbod, med 14 tilsette.
Jærmessa styrker landbruksprofilen, Senterpartiet meiner det hastar med investeringar på små- og mellomstore bruk, AgriAnalyse meiner startskotet for bioøkonomi må gå før aktørane sett avgårde, Veterinærinstituttet advarer dyrlegar og saueeigarar etter at uvanleg mange sauer har døydd av parasitten stor leverikte, Mattilsynet har starta kampen mot ringormen, og Hæå Rekneskapslag oppmodar bøndene til å vurdera korleis dei disponerer tid og investeringar opp mot økonomien på garden. Alt dette, med meir, får du lesa i Bondevennen denne veka.

 

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 31. mars!