Årets påskenummer er klart for postkassane. Det er tid for lemming, og i vekas fagartikkel handlar det om akkurat dette. I reportasjen frå Strandadalen på Sunnmøre, treff me meir sau. Lillian Sylte driv bruket Øvste Gjerde, med om lag 100 vinterfôra sau. I Bjerkreim snuser mjølkebøndene på moglegheiter og løysningar på eigen gard, utan å auke mjølkekvoten. Kan ammeku vere ein del av løysninga? Me var tilstade på Felleskjøpet Rogaland Agder sitt årsmøte. Dei klatrar vidare oppover og slår alle tidlegare rekordar. Me får endeleg den etterlengta andre og siste del av årets påskekrim, Mord på bedehuset, ført i pennen av kriminalforfattar Inge Manfred Vorbasse.
God påske!

 

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 28. april!