Bondevennen 31/32 – 12. august

Idar Egeland, Fotland i Time kommune, Rogaland, sett krav til eiga drift. For han, er det avgjerande. På Osterøy i Hordaland finn me Havråtunet – eit av svært få bevarte klyngetun me har her i landet. Fôringsrådgjevar i Tine, Cathinka Jerkø, arbeider for at bønder skal ha betre oversikt over kor mykje, kor godt, og kor kostbart fôr dei har. Ho anslår at rundt 85-90 prosent av grovfôrprodusentane ikkje kjenner produksjons- kostnadane. Grønsaksrådgjevar Kari Aarekol fortel om hobby og minner frå barndommen i vekas sommarportrett. Du får òg lesa om, silobagging, beiting på jordbruksareal som er ute av drift, og økonomien til Haugalandsbonden.

Neste blad kjem i postkassane 26. august!