Bv33_forside

Terje Birkeland var berre 16 år då han blei sjef i gardstunet på garden i Evje og Hornnes, Aust-Agder. Bonden kan no skryte på seg tre tiår som matprodusent. Anders Felde, fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, snakkar helst om levande bygder og eit aktivt landbruk. Me fekk han
likevel til å snakke litt om seg sjølv. Du treff han i Sommarportrettet. Ida Løken og Jørgen Anda vil bli bønder. Dei meiner kunnskap om agro­økologi og global matproduksjon er viktig for dei som vil ha ei framtid i landbruket.
Norsk Landbruksrådgjeving bidreg med fleire sider med godt fagstoff.
Du får lese om plansiloar, plantevernjournal, haustsprøyting, sikkerheit, og mykje meir.