BV35_36.inddPå tampen av sommaren markerte setesdølar med hjarta for landbruket at tre nybygde sauehus er klar til å ta imot dyr til innefôringssesongen. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale klypte ullsnora. Bondevennen har ei fyldig dekning frå både Setesdal og frå Varhaug, der Miss Jæren og andre gullkyr og –kalvar vart stilte ut og kåra.
Laila Anita Ramstad og Johannes Nedrebø driv med ku, sau og gris på Ålhus i Jølster, bli med på eit djupdykk inn i den omfattande drifta deira.
I fagartikkelen blir merksemda retta på korleis ein best kan henta ut kvalitetstilskota på storfeslakt ut frå tilskotsendringane i jordbruksavtalen, som blir gjeldande frå januar.  Randaberg-bonden Trond Vistnes produserer storfekjøt med utgangspunkt i dei omfattande grovfõrressursane på garden.
Telemarkingen Gunnar Haugo er oppteken av å ta vare på telemarkskua.
I sommarportrettet fortel han kvifor.
Blant det øvrige innhaldet denne veka: Jæren Smalalag har samla 100 år med historie mellom to permar. Advokaten drøftar vegrett, mens Jannicke Tafjord i BvLoggen summerer sommaren på garden hennar: Lite sol, men mykje gras!