Bv41_forside Med bakgrunn i det aukande behovet for økologisk produksjon i Norge, vart det i slutten av september arrangert fagmøte for produsentar. – Me må prodsera det forbrukarane etterspør, sa Ola Andreas Byrkjedal, leiar i Rogaland Bondelag. Felleskjøpet Rogaland Agder får ny kraftfôrfabrikk hausten 2018. Ei investering på 200 millionar kroner skal gi dei større kapasitet, og gjere dei langt meir effektive og fleksible. Sparebanken Vest frir til landbruket. Geir Ingve Øglend er øko-bonde på Auglend i Sandnes kommune, Rogaland. På garden blir det produsert mjølk og sau. Han meiner meir¬arbeidet i øko-produksjonen må vere lønsamt. I Austerrike har dei ein unik tradisjon. Bøndene inviterer til fest, og pyntar dyra for buføring. Ein folkefest for lokalbefolkninga, for austerrikske bønder, og for imponerte turistar. Norsk Landbruksrådgivning bidreg med fleire sider fagstoff. Her får du lese om erfaringar med importerte jordbærplanter, fôrkvalitet, og næringsinnhald i gjødsel frå mink.