bv43_forsideI Bondevennen denne veka møter du familien Gilje i Gjesdal, Rogaland. Dei fortel om utfordrande val med omsyn til utvikling av garden . Les også om bøndene Astri og Tor Mikalesen på Lista, som nyttar kyr og sau til å skjøtte store kulturlandskapsområder.
Ikkje alt er solskin. Jæren Young Cowboys har synt mot og arrangert møte om «Å møta fjosveggen», om krav og depresjonar i landbruket.
Fleire med tilsyn på garden sin har blitt overraska over at det er medlemmar av dyreverndemnda som dukkar opp. Mattilsynet forklarar kva rettar bonden har når dei eller dyreverndemnda kjem på besøk.
Faglege innslag denne veka handlar mellom anna om bonden som bedriftsleiar og om holdvurdering i ammekuproduksjon.