Bv44.inddVegard Voll, Sola kommune i Rogaland, er ikkje av den arbeidssky typen. I tillegg til mjølk, har han potet på garden. Potetdyrkinga er blitt ei god tilleggsnæring.
For familien Lund-Mikkelson var det eigentleg eit liv i byen som var planen. Siste helga i oktober var det opningsdag for gardsbryggeriet, og gardstunet var fullt av tørste sambygdingar. Den nyutdanna veterinæren, Aslak Fitjar Oltedal vart råka av akutt sjukdom, og måtte i ein periode bruke to hjul, framfor fire, då han var på jobb.
Hønsehirse er kategorisert som verdas tredje verste ugras. No har det funne vegen til Rogaland. Agrovisjon vart arrangert siste helga i oktober, og me var sjølvsagt med på sirkuset. Me byr på ein liten smakebit.
Smittesluse i storfebesetningar og virusa BRSV og BCoV er tema i fagartiklane denne veka.