bv46_forsideI Bjerkreim har bygdefolket stelt i stand tradisjonsmatfestival for å auke merksemda om sau-og geiteressursane. Men korleis skal dei løyse overproduksjonen?
På Varhaug på Jæren spring Monika Bratland til og frå den vesle dottera og grisefjøset. Den ferske bonden takkar familien for at ho får kvardagen til å gå i hop.
Det store potensialet i ammekuproduksjon er tema på aktuelt-sidene.
Få også med deg den spanande historia om 81-årige Olav Georg Tveiten, sjølvaste dalasauekongen frå Eiken i Vest-Agder.
I vekas fagsaker kan du lesa om grovfôrproduksjon i eit stadig våtare vestlandsklima, samt om mekaniske tiltak mot ugras.